Open menu
11Kasım2016

Kısmi Süreli Çalışma Hakkında Yeni Yönetmelik Yayınlandı

Kısmi Süreli Çalışma Hakkında Yeni Yönetmelik Yayınlandı

10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 6663 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununun 13 ve 74 üncü maddelerinde önemli değişiklikler yapılarak işçilere doğum veya 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde ücretsiz izin ve kısmi süreli çalışma hakkı tanınmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 08.11.2016 Resmi Gazetede yayımlanan Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkındaki Yönetmelik ile çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunulabilme hakkı getirilmiştir.

Kısmi süreli çalışmanın süresi, şekli ve şartları ilgili yönetmeliğin 3. Bölümünde belirtilmiştir.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİ VE ŞEKLİ ( MADDE 8 )

Çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan süre boyunca talep edilebilecektir. Kısmi süreli çalışma talebi bu haktan faydalanmaya başlamadan en az 1 ay önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilmelidir.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİNİN UNSURLARI ( MADDE 9 )

Kısmi süreli çalışma talebinde;

Kısmi süreli çalışmaya başlayacağı tarih ile tüm iş günlerinde çalışılacak olması halinde çalışmanın başlama ve bitiş saatleri, haftanın belirli günlerinde çalışılacak olması halinde de tercih edilen iş günleri belirtilmelidir.

Kısmi süreli çalışma hakkı, ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde kullanılamayacağından, talep dilekçesine eşin çalıştığına dair belgenin eklemesi gerekmektedir.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİNİN ŞARTLARI ( MADDE 10 )

Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. Ancak bu şartın istisnaları aşağıda belirtilmiştir.

 • Ebeynlerden birinin sürekli bakım ve tedavi gerektiren bir hastalığı olması ve bunun doktor raporu ile belgelendirilmesi halinde,
 • Çocuğun velayetinin eşlerden birine verilmiş olması halinde, velayete sahip eş tarafından talep edilmesi halinde,
 • 3 yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlat edinilmesi halinde çalışma şartı aranmaz.
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİNİN İŞVERENCE KARŞILANMASI ( MADDE 11 )

Kısmi süreli çalışma talebi işveren tarafından bildirim tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde karşılanır. İşveren talebi karşılandığı yazılı olarak bildirmek ile yükümlüdür.

İşveren tarafından süresi içinde cevap verilmemesi halinde ise, işçinin talebi kabul edilmiş sayılır ve talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanır.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA YAPILABİLECEK İŞLER ( MADDE 12 )

Aşağıda sayılan hallerde işverenin uygun bulması halinde kısmı çalışma yapılabilir;

 • Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde,
 • Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın bir biri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,
 • Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,
 • İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde.

Yukarıda belirtilmeyen işlerde ise işverenin uygun bulma şartı aranmaksızın kısmi çalışma yapılabilecektir.

TAM SÜRELİ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ ( MADDE 14 )

Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam süreli çalışmaya dönebilir.

Kısmi süreli çalışmadan, tam süreli çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene en az 1 ay önce yazılı olarak talebini bildirmelidir.

ÇALIŞMA ZAMANININ BELİRLENMESİ ( MADDE 15 )

Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir.

Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

İlgili Resmi Gazeteye buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori İş Kanunu

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/new-regulation-on-part-time-employment-has-been-announced

Diğer Mevzuatlar