Open menu
18Aralık2020

Kısa Çalışma Uygulamasında Fazla ve Yersiz Ödemenin Terkini

Kısa Çalışma Uygulamasında Fazla ve Yersiz Ödemenin Terkini

4447 sayılı Kanunun geçici 29'uncu maddesine istinaden yürürlüğe giren kısa çalışma uygulamasındaki fazla ve yersiz ödemelerin terkin edilmesine ilişkin hükümlerin detayları 2020/5 sayılı ve 11/12/2020 tarihli İŞKUR Genelgesi ile açıklandı.

Genelgeye göre; "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Gerekçeli Kısa Çalışma Uygulamaları Kapsamındaki Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar" aşağıdaki gibidir:

Fazla ve yersiz ödeme;

  • Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin olmalıdır.
  • Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın ödeme dönemi 2020 yılı Ekim ayı ve öncesi döneme ait olmalıdır.
  • 17/11/2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olmalıdır.
  • İşverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanmış olmalıdır.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) gerekçeli kısa çalışma uygulamaları kapsamındaki fazla ve yersiz ödemeler işverenin hatalı işlemi olup olmadığına veya hangi tarihte tahsil edildiğine bakılmaksızın tahsil edildikten sonra iade veya mahsup edilemeyecektir.

"Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkininde İşverenlerin Hatalı İşlemi Olarak Değerlendirilmeyecek Hususlar" ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen durumlar işverenlerin yaptığı hatalı işlem olarak kabul edilmez ve bu kapsamdaki fazla ödemelerin tahsil ve takip işlemleri başlatılır:

a) Denetim raporlarına (kısa çalışma talebinin uygun bulunmadığına ilişkin denetim raporları hariç) istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler,

b) Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler.

İlgili Genelge metnine linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına