Open menu
27Ekim2022

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik (Seri No 43)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik (Seri No 43)

25.10.2022 tarih ve 31994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Düzenleme Yapılan Tebliğ ile;

  • Demir - Çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde 4/10 oranında uygulanmakta olan KDV tevkifatı uygulaması 01.11.2022 tarihinden itibaren 5/10’a yükseltilmiştir.
  • 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümünde bulunan malların takvim yılının Ocak - Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran dönemi, en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması sağlanmıştır.
  • Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının, iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması hâlinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi gerekmektedir. İadeye konu edilemeyen tutarın ise kur farkının ortaya çıktığı dönem indirim hesaplarına alınması mümkün olacaktır. Kur farkının iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması durumunda ise iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
  • Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmı bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.
  • KDV iadelerinde teminat mektubunun yanı sıra sigorta şirketi kefalet senedi de verilebilecektir. Düzenleme 01.11.2022’den itibaren yürürlüğe girecektir.

Konu ile ilgili Resmî Gazete’ye buradan ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
/en/legislation/item/amendment-in-value-added-tax-general-implementation-communique-serial-no-43

Diğer Mevzuatlar