Open menu
01Ağustos2019

İş Sözleşmesi ile İlgili Yeni İçtihadı Birleştirme Kararı

İş Sözleşmesi ile İlgili Yeni İçtihadı Birleştirme Kararı

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (“Karar”), 18.07.2019 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Kararda, belirli süreli olarak yapılmış ancak objektif şartları taşımadığı için belirsiz süreli olarak kabul edilen iş sözleşmesinde kararlaştırılan “süreden önce haksız feshe bağlı cezai şart” hükmü ile ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığı görüşünü açıklamış ve böylece uygulamadaki belirsizlik sona erdirilmiştir.

Buna göre Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığı, irade özerkliği ilkesinin bir sonucu olan sözleşme serbestisini, karara konu görüş ayrılığında belirleyici ilke olarak öne çıkarmış, bu kapsamda TBK. md.27’de düzenlenen “Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez.” hükmüne atıfta bulunarak; taraf iradelerine üstünlük tanımış ve “süreden önce haksız feshe bağlı cezai şart” hükmünün, sözleşmede belirlenen süre ile sınırlı olarak geçerli olduğuna karar vermiştir.

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Borçlar Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Şeyma Nur Kaplan

Legal Consultant Attorney
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.