Open menu
08Ocak2018

2018 Yılı İlan ve Reklam Vergisi Beyan ve Ödemesi

2018 Yılı İlan ve Reklam Vergisi Beyan ve Ödemesi
İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi verme ve ödeme süresi 15 Şubat 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar son kez uzatılmıştır. Ayrıca Ocak ayı içerisinde beyannamesini veren ve henüz ödeme yapmamış olan işyerleri için de son ödeme süresi 15 Şubat 2018 tarihi olarak güncellenmiştir.

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. İlan ve reklam işlerini ifa edenler, (reklam şirketleri) başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili Belediyeye ödemekle yükümlüdür.

İlan ve Reklam Vergisi ödemeleri bağlı olunan Belediyelerin e-belediye sistemlerinden ve ilgili bankalardan ödenebilmektedir.

İlan ve Reklam Vergisi Beyanı ve Ödemesinde Son Gün 15.02.2018

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 (g) ve 23 (e) maddelerine istinaden, Beyanname verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince yoklama fişi düzenlenerek verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanmaktadır.

İlan Reklam Vergisi beyan ve ödemesi her yıl 01 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Beyan dönemi haricinde yıl içerisinde yapılan ilan ve reklamlarda, ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından beyanname verilmesi gerekmektedir.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

Yazar

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x