Open menu
21Eylül2022

Hakem Heyetleri Yönetmeliği Yayımlandı

Hakem Heyetleri Yönetmeliği Yayımlandı

1) Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketici hakem heyetleri, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan, tüketici işlemlerine ilişkin uyuşmazlıkları sonuçlandıran kurumlardır.

2) Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği ile Getirilen Önemli Düzenlemeler Nelerdir?

İlgili Yönetmelik ile eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmış, tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esasları ile iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar genel olarak belirlenmiştir.

21.09.2022 ve 31960 sayılı Resmî Gazete'de Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği ("Yönetmelik") yayımlanmıştır. Yönetmelik'te yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

 • 30.000,00 TL altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu hâle getirilmiştir. 30.000,00 TL üzerindeki uyuşmazlıklar için mahkemeye başvuru zorunlu olup 30.000,00 TL üzerindeki kısımdan feragat edilmek suretiyle tüketici hakem heyetine başvurunun mümkün olduğu düzenlenmiştir. Feragat edilen kısım için, bu kısım 30.000,00 TL altında olsa dahi tekrar tüketici hakem heyetine başvuru yapılamayacağı düzenlenmiştir.
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 107'nci madde doğrultusunda belirsiz alacaklara ilişkin başvuru usulü benimsenmiş olup bu durumda parasal talebin belirli hâle gelmesi durumunda bu bedelin tüketici hakem heyeti parasal sınırının altında kalması gerektiği düzenlenmiştir.
 • Konusu, sebebi ve tarafları aynı olan uyuşmazlıklarda birden fazla tüketici hakem heyetine veya aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuru yapılamayacağı; böyle bir başvuru yapılması durumunda ise re'sen veya taraflardan birinin itirazı üzerine derdestlik incelemesi yapılacağı ve kesinleşmiş olan başvurular için tekrar başvuru yapılamayacağı düzenlenmiştir.
 • Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvuruların, en geç 6 ay içinde karara bağlanacağı; bu sürenin zorunlu hâllerde 3 ay daha uzatılabileceğine yer verilmiştir.
 • Başvuruların yazılı olarak fiziken, posta yoluyla veya sistem (e-devlet) üzerinden bilgilerin doldurulması suretiyle tüketici tarafından veya vekili aracılığıyla yapılabileceği düzenlenmiştir. Başvuruda bulunması gereken zorunlu unsur belirlenmiş, bunlarda eksiklik olması veya tutarsızlık bulunması hâlinde, tüketici hakem heyetinin, başvurucu tüketiciden 7 gün içerisinde bu eksikliğin giderilmesini isteme hakkının bulunduğu düzenlenmiştir.
 • Başvuruda zorunlu olanlar hariç olmak üzere, eksik bilgi ve belgenin temini için ilgili kurumlarla yazışma yapılabileceği; taraflardan bilgi ve belge talebinde bulunulabileceği, bunun için taraflara 30 günlük süre verilebileceği, talep edilmesi hâlinde tüketici hakem heyetinin bu süreyi uzatabileceği, verilen süre içinde bilgi ve belge sunulmaması hâlinde dosyadaki mevcut bilgi ve belge ile karar verileceği düzenlenmiştir.
 • Tüketici hakem heyeti tarafından yapılacak tebligatların GİB sistemi üzerinden, bunun mümkün olmaması durumunda ise UETS üzerinden, bunun da mümkün olmaması durumunda taahhütlü posta yoluyla yapılacağı düzenlenmiştir.
 • Yönetmelik ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na paralel olarak "Kararın Düzeltilmesi" ve "Kararın Tamamlanması" hükümleri eklenerek, verilen karardaki eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesi imkânı getirilmiştir. Karar düzeltme için bir süre öngörülmemişken; kararın tamamlanması için 15 günlük süre öngörülmüştür.
 • Tüketici hakem heyetinin tüketici lehine vermiş olduğu karara karşı açılan itiraz davasında tüketici aleyhine iptal kararı verilmesi hâlinde nispi vekalet ücretine hükmedileceği; mevcut olmakla birlikte tüketici hakem heyetine sunulmayan bilgi ve belgelerin dava aşamasında sunulması sebebiyle kararın iptaline karar verilmesi durumunda tüketici aleyhine yargılama masrafları ve vekalet ücretine hükmedilmeyeceği düzenlenmiştir.

Yönetmelik, 01.10.2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olup kararın tamamlanması ile başvuruda bulunması gereken zorunlu unsurlarda eksiklik bulunması hâlinde 7 günlük ek talebe ilişkin düzenlemesi 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yürürlük tarihi itibarıyla henüz karara bağlanmamış olan tüketici hakem heyeti başvurularına da Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Ticaret Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/regulation-on-consumer-arbitration-committees-has-been-published

Diğer Mevzuatlar