Open menu
07Temmuz2022

Elektronik Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapıldı

Elektronik Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapıldı

07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete'de Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Söz konusu düzenlemeler 6563 sayılı E-Ticaret Kanunu'nda ("Kanun") köklü değişiklikler getirmektedir.

Elektronik Ticaret Nedir?

Elektronik ticaret, hizmet ve ürünlerin tüketiciler ile online kanallar vasıtasıyla bir araya getirildiği ticaret türüne verilen isimdir. Kanun'da da tanımı fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsamaktadır.

Değişiklik Neler Getirmektedir?

 1. Seyahat Acenteliği ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu, Türk Sivil Havacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve Elektronik Haberleşme Kanunuyla kuruluş ve faaliyetleri düzenlenen ve bu kanunlara göre yetkilendirilerek münhasıran yetkilendirildikleri konularda faaliyet gösterenler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlananlar ile bunların verdiği yetki dâhilinde münhasıran şans ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak kabul edilmeyeceğine ilişkin düzenleme yer almıştır.
 2. Kanun'a eklenen yeni kavramlardan ikisi "elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı" ve "elektronik ticaret hizmet sağlayıcı" kavramları olmuştur. Bu doğrultuda sivil havacılık, seyahat acenteliği, bireysel emeklilik, bankacılık, sigortacılık, finansman, sermaye piyasası, ödeme hizmetleri, bahis ve şans oyunları ile elektronik haberleşme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler bu kavramların kapsamı dışında bırakılmıştır. Bunun yanı sıra Kanun'a "elektronik ticaret pazar yeri" ve "elektronik ticaret ortamı" gibi kavramlar da eklenmiştir.
 3. Kanun'da haksız ticari uygulama sayılacak hususlar sayılmış bu yolla elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı karşısındaki hâkim taraf statüsünü kötüye kullanmasının önüne geçilmesine yönelik hususlar haksız ticari uygulama olarak sayılmıştır.
 4. Kanun'a eklenen ek 2, ek 3 maddeleri ile Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcının yükümlülükleri düzenlenmiştir.
 5. Kanun'a eklenen ek madde 4 ile e-ticaret lisansı düzenlenmiştir. Bu kapsamda, bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için Ticaret Bakanlığından lisans almak ve lisansını yenilemek zorundadır. Lisans alma yükümlülüğünün 01.01.2025 tarihinden itibaren yerine getirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.
 6. Lisans ücreti, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılardan, bunların e-ticaret pazar yerlerinde bir önceki takvim yılında gerçekleşen net işlem hacimleri oranında Ticaret Bakanlığı tarafından peşin olarak tahsil edilecek olup, parasal eşikler her yıl ETBIS verileri kullanılarak hesaplanan e-ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre artırılacağı düzenlenmiştir.
 7. Lisans ücretinin hesaplanmasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve ekonomik bütünlük içinde bulunduğu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar hesaba dâhil edilmeyecektir.
 8. Düzenlemede, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça aracı hizmet sağlayıcının, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı konulardan sorumlu olmayacağı düzenlenmiştir. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı hukuka aykırı içerikten sorumlu olmasa da e-ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması hâlinde bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirecektir.
 9. Değişiklik ile Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin gelişimini sağlamaya, etkin ve adil rekabet ortamını korumaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili kılınmıştır. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı, sesli arama ve kısa mesaj yoluyla ticari e-ileti gönderen gerçek veya tüzel kişi abone bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan almaya yetkilidir.

İntibak Hükümlerine İlişkin Düzenlemeler

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, yükümlülükleri arasında sayılan "aracılık hizmet sunulan elektronik ticaret Pazar yerlerinde kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunma yasağı veya bu malların satışına aracılık etme" yasağı,

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 60 milyar Türk lirasının ve iptal iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, kendilerine getirilen yükümlülüklere, ayrıca fıkranın devamında tanımlanan eşya taşımacılığı, taşıma işleri organizatörlüğü ve posta hizmet sağlayıcılığı hizmetlerini sunma yasaklarına 01.01.2024 tarihine kadar uymakla yükümlü oldukları düzenlenmiştir.

01.01.2024 tarihinden önce yapılan ve bu tarihten itibaren 6 ay içinde Kanun'a uygun hâle getirilmeyen aracılık sözleşmelerinin ilgili hükümlerinin de geçersiz olacağı düzenlenmiştir.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Ticaret Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/electronic-commerce-law-has-been-amended

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com