Open menu
04Eylül2015

Elektronik İşlemlerde Yeni Bir Uygulama Daha: E-Tebligat

cott-group-semsiye27.08.2015 tarihinde VUK Genel Tebliği[1] yayımlanmış olup Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Ocak 2016’dan itibaren tebligatları elektronik ortamda göndermeye başlayacak.

  • Kurumlar Vergisi Mükellefleri, Gelir Vergisi Mükellefleri ve isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep edenlere elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek.
  • Kurumlar Vergisi Mükellefleri tebliğ ekinde yer alan formu 1 Ocak 2016 tarihine kadar bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim etmek zorundadır. 1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde ilgili formla birlikte bildirimde bulunmak zorundadır.
  • Gelir Vergisi Mükellefleri tebliğ ekinde yer alan formu 1 Ocak 2016 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda doldurmalı veya yetkili kişilerce bağlı bulundukları vergi dairesine teslim etmeleri gerekmektedir. 1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri mükellefiyet tesisi sırasında ilgili formla birlikte bildirimde bulunmak zorundadır.
  • Elektronik tebligat sistemine, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre ile internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. Daha önceden İnternet Vergi Dairesi kullnıcı kodu ve şifresi olanlar ilgili formda bu durumu belirterek aynı kullanıcı kodu ve şifreyi elektronik tebligat için de kullanabileceklerdir.
  • Elektronik imzalı tebliğ evrakı muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
  • 01 Ocak 2016 tarihinden önce sistemden yararlanmak isteyenler ilgili evraklarla birlikte başvuru yaptıkları taktirde 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren kendilerine elektronik tebligat yapılmaya başlanacaktır.

 İlgili düzenlemeyi içeren tebliği buradan görüntüleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen müşteri temsilcinizle veya bir uzmanla görüşünüz.


[1] 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Written by Mükremin Akbulut, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

About The Author

Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.