Open menu
01Kasım2019

E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter Uygulamaları 2020’de Başlıyor

E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter Uygulamaları 2020’de Başlıyor

19.10.2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ve 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv uygulamalarında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ kapsamında yapılan düzenleme ile birlikte e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi kullanılmakta olan belgelere ek olarak, e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerini düzenleyen mükellefler de kapsama alınmıştır.

e-Fatura Uygulaması;

 • 2018 veya sonraki hesap dönemleri brüt satış hasılatları 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 • Elektronik Ticaret Kapsamında kanunda tanımlanan mükellefler.
 • ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listede bulunan malları imal, inşa, ithal edenler.
 • ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithali, imali vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan mükellefler.
 • 5957 Sayılı Kanun uyarınca komisyoncu veya tüccar olarak sebze/meyve ticareti yapan mükellefler kapsama alınmıştır.

Yukarıda belirtilmiş olan mükelleflerin brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olması halinde;

 • Hasılatın 2018 – 2019 yıllarında sağlanması durumunda 01.07.2020,
 • Daha sonraki yıllarda sağlanmış olması durumunda ise ilgili dönemi takip eden yılın 7. ayında başlayacaktır.

e-Arşiv Uygulaması;

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflere, e-Faturanın beraberinde e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu getirilmiştir.

01.01.2020 tarihinden itibaren, e-arşiv zorunluluğu kapsamında olmayan mükelleflerin, vergiler dahil, vergi mükelleflerine 5.000 TL, vergi mükellefi olmayanlara ise 30.000 TL üzerinde düzenleyecekleri faturalarını e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Diğer e-Belge Uygulamaları;

 • 2018 veya sonraki dönemlerde brüt satış hasılatı 25 milyon TL’yi aşan mükellefler ve Tebliğ’de belirlenen bazı sektörde faaliyet gösterenler zorunlu olarak e-İrsaliye kapsamına alınmıştır.
 • Avukat, Mali Müşavir gibi meslek erbapları bir tutarla sınırlı olmaksızın e-Serbest Meslek Makbuzu kapsamına dahil edilmiştir.
 • e-Fatura kapsamında olmaları sebebiyle müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 5957 Sayılı Kanun uyarınca komisyoncu veya tüccar olarak sebze/meyve ticareti ile iştigal edenler ve kanun kapsamında belirlenen mükellefler 01.07.2020’ ye kadar e-Müstahsil Makbuzu kapsamına dahil olmalıdır.

e-Defter Uygulaması;

 • e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler.
 • Bağımsız Denetime tabi olan mükelleflerin 01.01.2020 tarihinden itibaren e-defter kapsamına geçmesi gerekmektedir.

İlgili tebliğ kapsamında; defter beratlarının her ay için ayrı ayrı olmak üzere ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verileceği ayın sonuna kadar oluşturulabileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır.

01.01.2020 tarihinde başlayacak olan bu uygulamayı tercih edecek olan mükelleflerin, tercihlerini ilk ay içinde yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili sirkülerler;

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x