Open menu
24Haziran2015

E-Defter ve E-Fatura Uygulaması Zorunluluk Alanı Genişletildi

cott-group-semsiye
2008 yılında tanıştığımız, 2010 ve 2011 yılında ihtiyari olarak kullanmaya başladığımız, 2012 yılında belli kriterleri sağlayan mükelleflere kullanım zorunluluğu getirilen elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasının sınırları artık daha da genişledi.¹ 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 454 sıra no'lu VUK Genel Tebliği ile :
"a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır. "²
 
 
2014 sonu itibariyle yaklaşık 20.000 mükellef e-defter ve e-fatura uygulamasından yararlanmakta olup bu sayının 2015 yılında 40.000 mükellefe ulaşması hedeflenmektedir.³
 
İlgili düzenlemeyi içeren tebliğ'i buradan görüntüleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen müşteri temsilcinizle veya bir uzmanla görüşünüz.
 
-------
 
1. Elektronik defter ve fatura uygulaması ile ilgili düzenlemeler:
 
- 06 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5766 sayılı kanunun 17.maddesi ile değişen VUK'un ilgili maddesi
- 05 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 397 sıra no'lu VUK Genel Tebliği
- 13 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sıra no'lu Elektronik Defter Genel Tebliği
- 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 sıra no'lu VUK Genel Tebliği.
 
 
3. Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 yılı Performans Programı - http://www.gib.gov.tr/

Written by Mükremin Akbulut, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x