Open menu
16Haziran2021

Çalışanın Vefatı Hâlinde İşveren Yükümlülükleri

Çalışanın Vefatı Hâlinde İşveren Yükümlülükleri

Çalışanın ölümü hâlinde, işverenlerin 1475 sayılı İş Kanunu (Madde 14) ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu uyarınca ödemesi gereken bazı tazminat yükümlülükleri mevcuttur.

Çalışanın ölümü hâlinde, kendisinin tüm ücret ve yan haklar hakedişlerinin kanuni mirasçılarına ödenmesi ve varsa özel hayat sigortası teminatlarının ödenmesi dışında, aşağıdaki hükümler de geçerli olmaktadır:

1. Kıdem Tazminatı

1475 sayılı İş Kanunu 14'üncü madde hükümlerinde aşağıdaki ifade yer almaktadır:

"İş sözleşmesinin işçinin ölümü sebebiyle son bulması hâllerinde, işçinin işe başladığı tarihten itibaren, hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için, işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır."

"İşçinin ölümü hâlinde, yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir."

Dolayısıyla, bu hükümlere göre çalışanın 1 yılı doldurmuş olması hâlinde, kanuni mirasçılarına kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

2. Ölüm Tazminatı

6098 sayılı Borçlar Kanunu 440'ıncı madde hükümlerinde aşağıdaki ifade yer almaktadır:

"MADDE 440 - Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür."

Bu hükümlere göre de çalışanın hizmet süresi 5 yıldan uzun ise iki aylık, 5 yıldan az ise 1 aylık ücret tutarında ölüm tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu tazminat da 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 25'inci madde hükümleri gereği gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Dolayısıyla, sadece damga vergisine tabi olacaktır.

1475 Sayılı İş Kanunu'na linkten ulaşabilirsiniz.

6098 Sayılı Borçlar Kanunu'na linkten ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Erdoğdu Onur Erol, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/employer-s-obligation-in-case-of-death-of-the-employee

Diğer Mevzuatlar