Open menu
04Temmuz2022

2022 II. Dönem Bordrodaki Yasal Kesintiler

2022 II. Dönem Bordrodaki Yasal Kesintiler

Türkiye'deki bordro sisteminde yasal kesinti olarak bulunması gereken unsurlar; sosyal güvenlik prim kesintileri, gelir vergisi ve damga vergisi olarak sıralanabilir. Bununla birlikte; Türkiye'deki irtibat bürolarından elde edilen ücret gelirleri, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/14'e istinaden gelir vergisinden istisnadır ve sadece sosyal güvenlik primine tabidir.

Ayrıca 2022 yılı itibarıyla ücret gelirlerine ilişkin olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi kesinti tutarını geçmeyecek gelir vergisi istisna tutarı uygulanmaya başlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Yükümlülüğü

Sosyal güvenlik primleri, aylık olarak ücret üzerinden hesaplanmakta ve çalışan ile işveren tarafından müştereken ödenmektedir. Katkı oranları aşağıdaki gibidir:

Çalışan İşveren
Katkı Payı %14 %20,5
İşsizlik Katkı Payı %1 %2
Toplam %15 %22,5
İndirim** %5
İndirim Dahil Toplam %15 %17,5

**Sosyal Güvenlik Primlerinin işveren tarafından zamanında ödenmesi, işveren indiriminin (5510 sayılı teşvik) uygulanması için bir ön koşuldur.

Yukarıdaki oranlar; brüt ücretler, ikramiyeler ve sosyal güvenliğe tabi diğer ödemelerden (sosyal güvenlik primine esas kazançlar) oluşan sosyal güvenlik matrahına uygulanır.

Bununla birlikte, sosyal güvenlik matrahı, her yıl yenilenen sosyal güvenlik prime esas kazanç tavan tutarından yüksek olursa, o dönem geçerli olan sosyal güvenlik prime esas kazanç tavan tutarı, primlerin hesaplanmasında dikkate alınır.

01 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla sosyal güvenlik prime esas kazanç tavan tutarı 48.532,50 TL'dir. Bu tavan tutarı, asgari ücretteki değişikliklere göre yıllık olarak güncellenmektedir. (Asgari ücretin 7,5 katı)

Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Tutarları

SGK Aylık SGK Tabanı Aylık SGK Tavanı
2022 6.471,00-TL 48.532,50-TL

2022 Gelir Vergisi Yükümlülüğü

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesi gereği, vergi yılı Türkiye'de takvim yılıdır ve takvim yılını takip eden bir kümülatif gelir vergisi sistemi mevcuttur. Uygulanacak vergi oranı, çalışanın yılbaşından ilgili güne kadarki kümülatif / toplam gelir vergisi matrahına göre belirlenir. Bu nedenle, çalışanların vergi oranı, kümülatif gelir vergisi matrahı arttıkça yıl boyunca artacaktır.

01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla ücret hesaplamalarında kullanılacak gelir vergisi oranları 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de 317 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu güncellemeye göre 2022 yılı gelir vergisi tarifesi aşağıdaki şekildedir:

Minimum Maksimum Vergi Oranı
0 32.000,00 %15
32.000,01 70.000,00 %20
70.000,01 250.000,00 %27
250.000,01 880.000,00 %35
880.000,01 ve fazlası   %40

2022 II. Dönem Gelir Vergisi İstisnası

25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7349 sayılı Kanun ile tüm ücretler için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi kesinti tutarı kadar gelir vergisi istisnası getirilmiştir.

Damga Vergisi Oranı

Damga vergisi, bordro üzerindeki toplam ücret gelirlerine uygulanır. Uygulanan oran 01.01.2015 itibarıyla yüzde 0,759'dur.

Damga vergisi matrahı, toplam brüt ücrettir ve bu tutar üzerinden ilgili oran uygulanarak hesaplanır.

Bununla birlikte 7349 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca tüm ücretlerin asgari ücret düzeyine kadarlık kısmı için damga vergisi istisnası getirilmiştir.

2022 II. Dönem Asgari Ücret Vergi İstisnaları

Dönem Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası Asgari Ücret Damga Vergisi İstisnası
Ocak 638,01 37,98
Şubat 638,01 37,98
Mart 638,01 37,98
Nisan 638,01 37,98
Mayıs 638,01 37,98
Haziran 638,01 37,98
Temmuz 825.05 49,11
Ağustos 1.051,11 49,11
Eylül 1.100,07 49,11
Ekim 1.100,07 49,11
Kasım 1.100,07 49,11
Aralık 1.100,07 49,11

01 Temmuz 2022 İtibarıyla Asgari Ücret Hesaplama Örneği

Brüt Asgari Ücret 6.471,00
İşçi SGK Payı (%14) 905,94
İşçi İşsizlik Payı (%1) 64,71
Kesinti Toplamı 970,65
Net Asgari Ücret 5.500,35

01 Temmuz 2022 İtibarıyla Asgari Ücret İşveren Maliyeti Hesaplama Örneği

Brüt Asgari Ücret 6.471,00
İşveren SGK Payı (%20.5) 1.326,56
İşveren İşsizlik Payı (%2) 129,42
İşveren Maliyeti (%5 indirim olmadan) 7.926,98
İşveren Maliyeti (%5 indirim ile) 7.603,43

01 Temmuz 2022 İtibarıyla Hesaplama Örneği - 2

Aylık Brüt Ücret 12.500,00
İşçi SGK Payı (%14) 1.750,00
İşçi İşsizlik Payı (%1) 125,00
Toplam SGK Kesintisi 1.875,00
Gelir Vergisi Matrahı 10.625,00
Hesaplanan Gelir Vergisi (%15) 1.593,75
Gelir Vergisi İstisnası 825,05
Ödenecek Gelir Vergisi 768,70
Damga Vergisi Matrahı (İstisna Öncesi) 12.500,00
Damga Vergisi Matrah İstisnası 6.471,00
Damga Vergisi Matrahı (İstisna Sonrası) 6.029,00
Hesaplanan Damga Vergisi Tutarı 45,76
Toplam Kesinti Tutarı 2.689,46
NET ÜCRET 9.810,54

Bordro Hesaplama Süreci Örneği

Aşağıda brüt ücretten net ücrete gidiş süreciyle ilgili hesaplama örneğini bulabilirsiniz:

 • Brüt kazanç toplamı: Brüt maaş + tüm menfaatler ve ek ödemeler
 • Brüt Ücret: Aylık maaş / 30 * çalışanın iş günü
 • SGK matrahı: Brüt kazanç toplamı - istisnalar (örn. ayni yemek ödemesi)
 • SGK prim kesintisi - çalışan payı: Sosyal güvenlik matrahı * 0.14
 • SGK işsizlik prim kesintisi - çalışan payı: Sosyal güvenlik matrahı * 0,01
 • SGK işveren payı: Sosyal güvenlik matrahı * 0.205
 • SGK işveren işsizlik payı: Sosyal güvenlik matrahı * 0.02
 • Kümülatif gelir vergisi matrahı: İlgili ayın gelir vergisi matrahı + önceki aylardan gelen kümülatif gelir vergisi matrahı
 • Gelir vergisi matrahı: Brüt kazanç toplamı - çalışan sosyal güvenlik kesintisi - çalışan işsizlik kesintisi
 • Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı * vergi oranı
 • Gelir vergisi istisnası: Aylık asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarı
 • Damga vergisi matrahı: Brüt kazanç toplamı
 • Damga vergisi istisnası: Aylık brüt asgari ücret tutarı
 • Damga vergisi: Damga vergisi matrahı * 0.00759
 • Toplam çalışan kesintisi: Toplam SGK prim kesintisi - çalışan payı + gelir vergisi + damga vergisi
 • Net ödeme: Brüt kazanç toplamı - toplam çalışan kesintisi

Çalışanın kümülatif gelir matrahı değiştikçe, çalışanın vergi dilimi de değişmektedir. Dolayısıyla, kümülatif gelir vergisi matrahı arttıkça, çalışanların vergi oranı da yıl boyunca artış gösterebilecektir. Ocak ayında %15'lik gelir vergisi diliminde yer alan bir çalışan, şubat ayında ekstra prim ödemesi nedeniyle %20'lik vergi dilimine geçebilir.

01 Temmuz 2022 itibarıyla geçerli olan asgari ücret kararına linkten ulaşabilirsiniz.

7349 Sayılı Kanun için linke tıklayabilirsiniz.

317 No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği için linke tıklayabilirsiniz.

66 Seri Numaralı Damga Vergisi Genel Tebliği için linke tıklayabilirsiniz.

Damga Vergisi ek tablo için linke tıklayabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Erdoğdu Onur Erol, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

Yazar

/en/legislation/item/statutory-deductions-on-payroll

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com