Open menu
15Haziran2015

Anayasa Mahkemesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamı Dışında Bırakılan Deniz Taşımacılığı Yapan Araçların Uluslararası Seyrüsefer Hallerine ilişkin Bendi İptal Etti

cott-group-semsiye
Anayasa Mahkemesi, 11.06.2015 tarihli ve 29383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, kapsam dışı halleri düzenleyen, 2.inci maddesinin, 2 (e) bendini Anayasa aykırı bularak, iptaline karar vermiştir.
İptal Kararından Önce  İptal Kararından Sonra
 Kapsam ve istisnalar
MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.
e) (Ek: 10/9/2014-6552/15 md.) Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri.
 Kapsam ve istisnalar
MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.
e) (Ek: 10/9/2014-6552/15 md.) Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri.

Deniz yolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hallerini istisna olarak tanımlayan ve aslen 6552 sayılı Torba yasa ile yapılan bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi, yaşam hakkını ihlal ettiği ve sosyal hukuk devleti ile bağdaşmadığı gerekçesi ile iptal etmiştir.

Bunun yanında, Anayasa Mahkemesi, iptal kararına konu olan kanun bendinin, 155 sayılı ILO İş sağlığı ve güvenliği sözleşmesinde yer alan 'işin gereği olarak önemli özel sorunlar yaratan deniz taşımacılığı veya balıkçılık gibi belirli ekonomik faaliyet kollarını' "tamamen ve kısmen uygulama alanı dışında tutabileceği hükme bağlanmış ise de bu durum, bu kişilerin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik korumalardan tamamen yoksun bırakabileceği anlamına gelmemektedir" diyerek, kanun koyucunun, işin mahiyetini dikkate alarak farklı iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alabileceğini belirtmiş ancak bazı çalışanların bütünüyle kapsam dışı / güvenceden yoksun bırakılmasının Anayasaya aykırılık teşkil edeceğinin altını çizmiştir.

Şu halde, Deniz yolu taşımacılığı yapan araçların tüm seyir halleri iş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa tabidir.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/supreme-court-of-turkey-decision-occupational-health-maritime

Diğer Mevzuatlar