Open menu
22Mart2024

Anayasa Mahkemesi'nden Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Bazı İfadeleri Hakkında İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Bazı İfadeleri Hakkında İptal Kararı

21.03.2023 tarihli 32496 sayılı Resmî Gazete'de T.C. Anayasa Mahkemesi'nin 2021/61 E., 2024/31 K. sayılı 01.02.2024 tarihli kararı yayımlanmıştır.

İlgili Karar ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ("Kanun") 17. maddesinin birinci fıkrasında yer alan,

"İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık hâlinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık hâlinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez."

cümlelerinin altı çizili ifadelerinin iptaline karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde, sosyal güvenlik hakkını sınırlamaya yönelik kanuni düzenlemenin şeklen var olması yeterli olmayıp, kuralların keyfiliğe izin vermeyecek şekilde belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir nitelikte olması gerektiği vurgulanmıştır. İlgili kararda, kanun koyucu tarafından analık ve hastalık hâline özgü olmak üzere son 12 aylık prime esas kazanç ortalamasının baz alınması düzenlenmesinin (diğer hâllerde 3 aylık prime esas kazancın ortalaması baz alınmaktadır.) birtakım suistimallerin önüne geçmek amacıyla yapıldığı belirtilse de ödenek biçimindeki giderlerin azaltılması suretiyle usulsüzlük önlenmesi amaçlanmasının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırılık oluşturacağı ifade edilmiştir.

Özetlemek gerekir ise; Anayasa Mahkemesi, iş kazası ve meslek hastalığı hâlinde sigortalıya verilecek ödeneğin sigortalının son 3 aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanmasının yanında; hastalık ve analık hâllerinde son 12 aylık ortalama baz alınmasının uygun olmadığı görüşüne varmıştır.

Hukuki boşluğun giderilebilmesi açısından, işbu iptal hükmü kararın yayımlanmasından itibaren başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girecek olup ilgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

Konu ile ilgili Resmî Gazete'ye buradan ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Taylan Ege Günel, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/constitutional-court-cancels-certain-expressions-of-the-social-insurance-and-general-health-insurance-law

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com