Open menu
24Aralık2018

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Alacak Takibinde Yeni Prosedür

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Alacak Takibinde Yeni Prosedür

19 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazete ile 7155 sayılı “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılmasına İlişkin Kanun” (“Kanun”) yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılıp haciz aşamasına kadar yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmıştır.

İşbu Kanun abonelik sözleşmelerinin icra takibi usulünü düzenlediğinden, öncelikle abonelik sözleşmelerinin kapsamına ilişkin ufak bir bilgilendirme yapmak faydalı olacaktır. Abonelik Sözleşmeleri’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan tanımına göre, “abonelik sözleşmesi, tüketicinin belirli bir mal ve hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir”. Buna göre, getirilen bu yeni düzenleme ile artık bu kapsamdaki sözleşmeler için, alacak takipleri elektronik ortamda (UYAP) başlatılıp yürütülebilecektir.

Dolayısıyla, alacak takibini başlatmak için icra dairesine fiilen başvurmak zorunluluğu kalkmıştır. Sistemde yer alan takip talebinin doldurulması ve talebin sisteme kaydedilmesi akabinde sistem tarafından ödeme emri düzenlenecek, takip başlatılacaktır.

Takibin detaylarına Resmî Gazete’de yer alan Kanun’un tam metninden ulaşabilirsiniz.

Kanun ile getirilen bir diğer önemli husus ise, ticari davalarda arabuluculuğun dava şartı haline getirilmesidir. Buna göre, Kanun’un 20.maddesi uyarınca, ticari davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açmadan önce arabulucuya başvurmak dava şartı haline gelmiştir. Dolayısıyla, bu tür davalarda arabulucuya başvurulmadan dava açılması halinde dava usulden reddedilecektir.

Söz konusu uygulama 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak olup Kanun’un yürürlük tarihi itibarıyla ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay’da görülmekte olan davalarda uygulanmayacaktır.

Written by Seda Arıcı, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Seda Arıcı

Legal Consultant | Attorney
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.