Open menu
15Nisan2015

6637 Sayılı Torba Yasa ile Düzenlenen Çeyiz, Konut ve Doğum Yardımı Düzenlemelerine Genel Bakış

cott-group-semsiye
 
6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kararname'ye bazı devlet yardım ve katkıları ile ilgili düzenleme getirmiştir.

Ek madde 2 – Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı (yürürlük tarihi: 07/04/2015)

Ek madde 3 – Konut Hesabı ve Devlet Katkısı (yürürlük tarihi: 07/04/2015)

Ek madde 4 – Doğum Yardımı (yürürlük tarihi: 15/05/2015)
 
Başlıklı konular eklenmiştir.

 

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı:


Kimler Yararlanabilir:

- Türk Vatandaşları,

- 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 28. Maddesi kapsamına girenler (Mavi Kart Sahipleri)
 
Yararlanma Usulleri:

- 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde TL cinsinden çeyiz hesabı açmaları,

- ASGARI üç yıl boyunca sistemde kalmaları,

- 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları,

- Evliliklerini müteakip ilgili bankaya başvurmaları
 
Miktar:
 
Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın %2o'sini ve azami 5.000 TL geçemez. (Azami tutar her yıl yeniden değerlendirme oranı kadar artırılır; Bakanlar kurulu azami tutarı üç katına kadar arttırmaya yetkilidir)
 
Haciz ve Rehin Yasağı:

Hak edilmiş olması kaydıyla, devlet katkısının tamamı ile çeyiz hesabında biriken toplan miktarın Devlet katkısı için başvuru tarihinde geçerli olan bir yılık asgari net ücrete karşılık gelen tutarı, nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez.
 

Konut Hesabı ve Devlet Yardımı:

 
Kimler Yararlanabilir:

- Konut sahibi olmayan Türk Vatandaşları
 
Yararlanma Usulleri:

- 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde TL cinsinden konut hesabı açmaları,

- ASGARİ üç yıl boyunca sistemde kalmaları,

- Ve biriken mevduatı, yurt içinden satın alacakları ilk ve tek konut için, bankaya başvurup kullanmaları.
 
Miktar:
 
Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın %20'sini ve azami 15.000 TL geçemez. (Azami tutar her yıl yeniden değerlendirme oranı kadar artırılır; Bakanlar kurulu azami tutarı üç katına kadar arttırmaya yetkilidir)
 

Doğum Yardımı:

 
Kimler Yararlanabilir:

- Türk vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 28. Maddesi kapsamına giren (Mavi Kart Sahipleri) anne veya babaya,

- Her iki ebeveyn de Türk Vatandaşı ise, anneye

Miktar:

- Birinci Çocuk için 300 TL
- İkinci Çocuk için 400 TL
- Üçüncü Çocuk için 600 TL
 
İstisna

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması hâlinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması hâlinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.
 
Vergilendirme ve Haciz Yasağı
 
Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/overview-of-the-law-no-6337-government-benefits

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com