Open menu
11Kasım2014

6552 sayılı Torba Yasa ile Anonim Şirket ve Limited Şirket Ortaklarının SGK Bildirimleri

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11.09.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası kanuna eklenen Geçici 57 nci madde, şirket ortaklarının ortaklığa giriş ve ortaklıktan çıkışlarının yasal süre içerisinde SGK'ya bildirilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezaları ilgili bir düzenleme getirmektedir. Aşağıda konu ile ilgili açıklamalarımız yer almaktadır.

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte başlar ve bu tarihin şirket yetkililerince 15 gün içinde SGK'ya bildirilmesi gerekir.

Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince, 10 gün içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmesi gerekmektedir.

Limited şirketi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketinin komandite ortakları, şirket ortaklığından ayrılmaları veya anonim şirketinde yönetim kurulu üyesi olan şirket ortaklarının yönetim kurulundan çıkması halinde, sigortalılarca 10 gün içinde çıkışlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

Bu bildirimlerin, yasal süre içerisinde bildirilmemesi halinde her bir işlem için ayrı ayrı aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

6552 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile limited şirketi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakların, 4b kapsamında sigortalılıklarının başlama veya bitiş tarihlerinin 11.12.2014 tarihine kadar ( bu tarih dahil) bildirilmesi halinde yasal süresi içinde bildirilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Örnek

Bir anonim şirket ortağı X kişisinin 02.03.2014 tarihinde yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini, ve aynı tarihte Y kişisinin anonim şirketinin yönetim kurulundan istifa ettiği bir durumda:

- X kişisi için SGK giriş bildirimin 15 gün içinde

- Y kişisi için SGK çıkış bildirimin 10 gün içinde

yapılması beklenir. Bu bildirimlerin geç yapıldığı ya da hiç yapılmadığı durumlarda, ödenecek olan idari para cezasının toplamı, brüt üzerinden hesaplanan 2 asgari ücret maaşı olacaktır.

Bu bildirimlerin 11.12.2014 tarihine kadar yapılması durumunda ise idari para cezası işlemi uygulanmayacak; tahakkuk eden cezalar için ise terkin işlemi (tahsilattan vazgeçme) uygulanacaktır.

6552 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 11.09.2014 tarihinden önce yasal süresi dışında yapılmış olan bildirimlere uygulanmış olan idari para cezaları tahsil edilmiş ise iade edilmeyecek ve mahsuplaşma yapılmayacaktır.

Bildirge verme yükümlülüğü tüzel kişiliğe ait bir yükümlülük teşkil ettiğinden, Limited şirket ortağının ya da anonim şirket yöentim kurulu üyesi ortağın emekli olması veya başka bir şirkette ortak ya da yönetim kurulu üyesi olması bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

 

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Ticaret Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/restructured-payment-options-6552

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com