Open menu
10Şubat2016

4447 Sayılı Kanunun Geçici 15'inci Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteği

4447 Sayılı Kanunun Geçici 15 inci Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteği konulu 2016/01 no’lu SGK Genelgesi yayımlanmıştır.

Genelge ile; 23/4/2015 tarihli, 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 15 inci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Teşvikten yararlanmayla ilgili öne çıkan başlıklar:

Sigortalılar yönünden:

 • Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan “işbaşı eğitim programı*”nın tamamlanması,
 • Programın tamamlanmasını müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması,
 • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak.

İşyerleri Yönünden:

 • Özel sektör işyeri olunması,
 • Sigortalının işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen, aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal üresi içinde kuruma verilmesi,
 • d- Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,
 • Sigortasız işçi çalıştırılmaması.

Teşvik Süresi ve Teşvikin Uygulanması:

İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 / 81 (ı) maddesi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve yine 5510 / 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar fondan karşılanır.

Ayrıca, sigorta primi desteğinden yararlanılması amacıyla kapsamda olan sigortalılar için e-Bildirge sisteminde yer alan “İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi” menüsünden tanımlama yapılması gerekecektir.

Teşvikin Hesaplanması:

Asgari Ücretli ( 1 günlük )

Tabi Olduğu Primler (4/a Normal)2016-02 Yüzde % İşçi İşveren Toplam
Prim-Kısa Vadeli 2   1.10  (2%) 1.10  (2%)
Prim-SGDP (Emekli)        
Prim-Uzun Vadeli 20 4.94  (9%) 6.04  (11%) 10.98  (20%)
Prim-İşsizlik Sigortası 3 0.55  (1%) 1.10  (2%) 1.65  (3%)
Prim-Genel Sağlık Sigortası 12.5 2.75  (5%) 4.12  (7,5%) 6.86  (12,5%)

(15%) (22,5%) (37,5%)
SGK-Prim Toplamı 37.5 8.24 12.35 20.59
SGK-Prim Teşviki (54.90 (5%): 2.75 + 54.90 (15.5%): 8.50 ) = -2.75 & -8.50 -11.25
SGK-Prim Tutarı (Ödenecek) 1.10 9.34
         
SGK Günü   1
SGK PEK Matrahı   54.90
Brüt Kazançlar Toplamı     54.90
İşveren Maliyeti-Teşvik{siz} (-)  (1.225%)   67.25
İşveren Prim Teşviki-Toplamı [5510 (5%) + 6645 İndirimi] -11.25
İşveren Maliyeti-Teşvikli (+)   56.00

1 Günlük indirim tutarı: 8,50 TL olup aylık 8,50 * 30 = 255 TL’lik bir maliyette azalma söz konusudur.

1 kişi için faydalanılabilecek tutar; işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay x 255 TL = 10.710 TL, diğer sektörlerde ise 30 ay x 255 TL = 7650 TL olacaktır.

30 kişi için faydalanılabilecek tutar ise; işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay x 255 TL x 30 = 321.300,00 TL, diğer sektörlerde ise 30 ay x 255 TL x30 = 202.500,00 TL olacaktır.

* İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

Genel Bilgiler

Kuruma kayıtlı, mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere, mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak istihdam edilebilirliklerinin arttırılması amacıyla; yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, mesleki bilgilerini pekiştirmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır.

Kimler İşbaşı Eğitim Programına Katılabilir:

 • 15 yaşını doldurmak,
 • Kuruma kayıtlı olmak,
 • İşsiz olmak,
 • Ön lisans dahil üniversite öğrencisi olmak,
 • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamamak,
 • Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin e-bildirge kaydında olmamak.

Program düzenlemek isteyen işverenler, programa katılacak kişileri doğrudan kendileri seçebilir ya da İŞKUR’dan katılımcı talep ederek de kendilerinin belirlemiş olduğu özel şartları taşıyan kişiler arasından program düzenleyebilirler.

İşbaşı Eğitim Programı:

 • En fazla 160 fiili gün olarak düzenlenebilir.
 • Program günde en az 5 en fazla 8 saat olabilir.
 • Haftada en çok 6 gün ve haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından da ödeme yapılması halinde, bu fiili ödemelerin aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen kısmının Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir.

Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde (1.300 TL) gelir elde etme imkanı da verilmektedir.

Günlük 50 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır.

Kurs süresince kursiyerlerin, işveren tarafından ilave ödeme yapılmadığı sürece, işverene bir maliyeti bulunmamaktadir. Dolayısıyla İşbaşı eğitimi ile kurs müddetince işveren günlük 64,50 TL’lik bir maliyeti üstlenmemiş olmaktadır.

İşkur tarafından asgari ücret üzerinden yapılacak ödeme dikkate alındığında, toplamda, bir kursiyer nedeniyle işverenin yüklenmediği maliyet ( Kursiyer almak yerine yeni bir işçi almış olsaydı ):

Azami 160 fiili gün * 64,50 = 10.320 TL olmaktadır ( 1 kişi için ).

İşyerinin 700 çalışanı olması ve çalışan sayısının 10/1 ine kadar kursiyer alma durumu göz önüne alındığında;

700 / 10 = 70 kursiyer nedeniyle işverene sağlanan dolaylı maliyet faydası: 10.320 TL * 70 = 722,400 TL olmaktadır.

Kursiyer almak yerine yeni bir işçi alınmış olsaydı, 1 günlük Maliyet:

Tabi Olduğu Primler (4/a Normal) 2016-02 Yüzde % İşçi İşveren Toplam
Prim-Kısa Vadeli 2   1.10  (2%) 1.10  (2%)
Prim-SGDP (Emekli)        
Prim-Uzun Vadeli 20 4.94  (9%) 6.04  (11%) 10.98  (20%)
Prim-İşsizlik Sigortası 3 0.55  (1%) 1.10  (2%) 1.65  (3%)
Prim-Genel Sağlık Sigortası 12.5 2.75  (5%) 4.12  (7,5%) 6.86  (12,5%)

   (15%)    (22,5%)    (37,5%)
SGK-Prim Toplamı 37.5 8.24 12.35 20.59
SGK-Prim Teşviki (5%) -2.75 -2.75
SGK-Prim Tutarı (Ödenecek) 9.60 17.84
         
SGK Günü   1
SGK PEK Matrahı   54.90
Brüt Kazançlar Toplamı     54.90
İşveren Maliyeti-Teşvik{siz} (-)  (1.225%)   67.25
İşveren Prim Teşviki-Toplamı [5510 (5%)] -2.75
İşveren Maliyeti-Teşvikli (+)  (1.175%)   64.50

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/insurance-premium-support-stipulated-by-the-interim-article-15-of-law-no-4447

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com