Open menu

 

Gelişen internet teknolojileri ile birlikte kişilerin özel hayat gizliliğini koruması her geçen gün zorlaşırken, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel bilgilerinizi koruma hakkı güvence altına alınmış oluyor.

Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) nedir?

GDPR AB mukimlerinin kişisel veri güvenliğini sağlamak için organizasyonların uyumluluk konusunda etkin bir gizlilik güvenlik yaklaşımına sahip olarak yeniden şekillenmesini sağlayan yasal düzenlemedir.

Kişilerin kendi kişisel bilgileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını, tüm kişisel bilgilerin şeffaf, kullanım amacının belirli, veri sahibinin rızası dahilinde meşru menfaatler altında işlenmesini hedefler.

Kişisel Veri; gerçek bir kişinin tanınmasına tanımlanmasına neden olabilecek her türlü bilgidir. (Ad, soyad, adres, e-mail adresi, bilgisayarınızın IP adresi, taşıt plakası ve benzeri birçok veri kişi ile ilişkilendirilebilir kişisel verilerdir.)

Özel Nitelikli Kişisel Veri; kişilerin ırkı, sağlık bilgileri, cinsel hayatı gibi bilgilerdir. (Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ in şirket kayıtlarına herhangi bir amaç ile geçmesi durumunda kanunda belirtilen kuralların uygulanması dışında, kurul tarafından belirlenen önlemlerin alınması şarttır.)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) nedir?

KVKK kişisel bilgilerin hukuka uygun muhafazasının, işlenmesinin, güncel tutulmasının, yok edilmesinin ve anonimleştirilmesinin sağlanması konusunda gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na Genel Bakış

Bilgiden – Dönüşüme

Türkiye’nin, teknolojik ilerlemeler ve dijital olarak tutulan kişisel verilerin artışı nedeniyle oluşan ulusal bilgi güvenliği düzenleme ihtiyaçları, bir taraftan uluslararası alanda kişisel verilerin korunmasına olan ihtiyaç, Avrupa Birliği ile entegrasyon ve öte yandan da yerel bilgi güvenliği gereksinimleri kişisel verilerin korunmasına dair ulusal mevzuatların uygulamaya geçmesini zorunlu kılmıştır.

Halen devam etmekte olan Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde, müzakere fasıllarından dördü tamamen kişisel verilerin korunması ile alakalıdır.

Kısa Tarihçe

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Direktifi esas alınarak hazırlanan 6698 Sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. Kanun’un yayım tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerin, yayım tarihinden başlayarak iki yıl içinde Kanunun emrettiği hükümlere uygun hale getirilmesi zorunlu tutulmuştur. Diğer bir deyişle 7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel veriler 7 Nisan 2018 tarihi itibariyle yasaya uygun hâle getirilmelidir.

Bununla birlikte GDPR Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Direktifi‘nin yerini almıştır. GDPR son 20 yılda yapılan en önemli veri güvenliği uygulama değişikliğidir. Avrupa Parlamentosu’nda 14 Haziran 2016 tarihinde onaylanan yasanın uygulama tarihi 25 Mayıs 2018'dir ve uyumluluk konusunda organizasyonlara son derece ağır cezalar getirmektedir.

Farkındalık

Günümüzde organizasyonlar sahip oldukları her türlü kişisel veriyi (dijital ya da fiziksel veri) temel bir insan hakkı olan özel hayatın gizliliği prensibi ile korumak için gereken teknik ve idari alt yapıları hazırlamalılardır. Diğer taraftan bu verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda yapılacaklar konusunda da gereken tüm hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Gizli tutulması gereken verileriniz çalışanlarınız, onların aileleri, müşterileriniz, tedarikçileriniz ve diğer her türlü üçüncü parti kurumlar ile aranızdaki bilgi alışverişi ile ortaya çıkar. Dijital dönüşüm işiniz ile ilgili tüm alanlarda sağladığınız hizmetler ve her türlü operasyonunuz bakımından esaslı değişiklikler gerektirir. Bu yeni kültürel oluşum şirketinizde idari ve operasyonel anlamda konfor sağlayan statükoları kökten değiştirmeniz ile mümkün olacaktır. 

ADP Hakkında (NASDAQ - ADP)

ADP, insanların potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlayabilmek için modern teknolojinin getirdiği ürünlerle çalışmanın daha iyi yollarını tasarlar, kaliteli hizmetler ve benzersiz deneyimler sunar. Verilerle güçlendirilmiş ve insanlar için tasarlanmış İK, Yetenek, Yan Haklar, Bordro ve Uyumluluk servisleri.

Daha fazlası için www.adp.com adresini ziyaret edin.

Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. ADP'nin lokal Türkiye partneri olmaktan gurur duymaktadır.

ADP, ADP logosu ve Always Designing for People, ADP, LLC'nin ticari markalarıdır.

CottGroup® Servisleri ile İlgili Ödüller

Danışmanlık Müşavirlik ve Destek Hizmetleri İhracatında Türkiye 4'üncüsü
İnsan Kaynakları Yazılımı Üreticileri 6'ncı
Danışmanlık Hizmeti Sağlayıcı Üreticiler arasında 4'üncüsü
Hizmet Sağlayıcıları arasında 29'uncu

(*) Hizmet İhracatçıları Birliği - 2022
(**) Bilişim 500 - 2022

Başlayalım
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

Daha fazla bilgi
almak ister misiniz?

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com