Open menu
13Haziran2018

Yabancı Sermayeli Şirketlerde Evrak Teslimi için E-Tuys Dönemi Başladı

Yabancı Sermayeli Şirketlerde Evrak Teslimi için E-Tuys Dönemi Başladı

01 Haziran 2018 Tarihinde “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” ile bu kanun kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esaslarda yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

Yapılan değişiklikle birlikte Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan yabancı sermayeli şirket ve şubelerin, Ekonomi Bakanlığına sunması gereken belgeleri manuel olarak kağıt ortamında teslim etmesi uygulamasına son verilmiştir. Bundan sonraki süreçte ibraz edilmesi gereken belgelerin elektronik ortamda E-TUYS ( Ekonomi Bakanlığının Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulama) üzerinden teslimi uygulamaya konulacaktır.

Uygulamanın aktif olabilmesi için öncelikle, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan yabancı sermayeli şirket ve şubelerin ve bu şirket ve şubeler adına işlem yapacak kişilerin "kullanıcıların" sisteme akreditasyonu yapılacaktır. Yabancı sermayeli ortağı bulunan ve Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen şirketler (kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirket) ile yabancı sermayeli ortağı olan ve Borçlar Kanunu'nda düzenlenen adi şirketler kanun kapsamındadır. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun usul ve esaslarına tabi olan ve Türkiye’ de aktif faaliyet izni bulunan İrtibat Büroları E-TUYS uygulamasından şu an muaf tutulacaktır.

E-TUYS uygulamasını kullanacak olan yetkili kişilerin sisteme akreditasyonunun yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına başvurulması gerekmektedir.

  • Yabancı sermayeli şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
  • Yabancı Sermayeli şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
  • Şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Ekonomi Bakanlığının resmi internet sayfasında bulunan "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için ayrı olmak üzere noterde düzenlenmiş taahhütname aslı (Taahhütnamenin yurt dışında hazırlanması halinde, ilgili ülkede bulunan Türk Konsolosluklarında ya da ilgili resmi makamlarında apostil edilmiş olması gerekmektedir)
  • Ekonomi Bakanlığının resmi internet sayfasında bulunan "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun ve Kanuna tabi yabancı sermayeli şirket ve şubeyi temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.

Yabancı sermayeli şirket ve şubeleri temsile yetkili kişilerce Ekonomi Bakanlığının resmi internet sayfasında bulunan "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azil name ile Ekonomi Bakanlığı Genel Müdürlüğüne başvurulması üzerine kullanıcının yetkisi iptal edilmektedir. Faaliyetlerine kendi isteği ile son veren ya da Ekonomi Bakanlığı tarafından resen faaliyetleri sonlandırılan yabancı sermayeli şirket ve şubeler kapanış gerekçesi belgeleyen evraklarla birlikte Ekonomi Bakanlığı Genel Müdürlüğüne müracaat eder. İlgili belgelerin Ekonomi Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından incelenmesinin ardından yetki iptal edilmektedir.

Yazar Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
/en/legislation/item/e-tuys-period-has-started-for-foreign-capital-companies-on-document-delivery

Diğer Mevzuatlar