Open menu
30Eylül2020

VERBİS Kaydınızı Tamamladınız Mı?

VERBİS Kaydınızı Tamamladınız Mı?

Bu mevzuat yayınındaki süreler, ertelenmeler ve yeni açıklamalar doğrultusunda güncelliğini yitirmiş olabilir. Söz konusu yükümlülükleriniz ile ilgili güncel bilgi ve sorularınız için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kurulan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt için 19.07.2018 tarihli ve 2018/88 sayılı kararla belirli süreler öngörülmüş ve son kayıt tarihi belirlenmiştir. Sonrasında çeşitli sebeplerle bu süreler 3 kez uzatılmış ve tarihler ertelenmiştir.

2018/88 sayılı kararla VERBİS kaydının son tarihi yıllık çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan veri sorumluları ve yurt dışında yerleşik veri sorumluları için 30.09.2019 olarak belirlenmiştir.

Daha sonra 2019/265 sayılı kararla yukarıda sayılan veri sorumluları için son tarih 31.12.2019 olarak; 2019/387 sayılı kararla 30.06.2020 olarak; en son 2020/482 sayılı kararla 30.09.2020 olarak belirlenmiştir.

En son verilen süre uzatım kararı sonrasında bu tarih ertelenmemiş ve kayıt için son tarih kesinleşmiştir.

Bu Tarihten Sonra Veri Sorumlularının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

VERBİS’e kayıtlarını ve bildirimlerini gerçekleştiren veri sorumlularına ait kayıtlar, bildirimde bulundukları tarihten itibaren sicil sisteminde (VERBİS) kamuya açık olarak görüntülenebilmektedir.

Veri sorumlularının yükümlülükleri, bu kaydı her zaman mevcut durumları ile paralel bir şekilde güncel tutmaktır. Veri sorumluları, süreçlerinde bir değişiklik meydana gelmesi hâlinde veri envanterleri ve VERBİS kaydı üzerindeki güncellemelerini en geç 7 gün içinde tamamlamalı ve bildirimde bulunarak kamuya açık hâle getirmelidir.

Bu Tarihten Sonra VERBİS Kaydının Gerçekleştirilmesi Mümkün mü?

30.09.2020 her ne kadar son tarih olsa da veri sorumluları bu tarihten sonra da sicile kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Bilindiği üzere, VERBİS’e kayıt yükümlülüğü için bazı kriterler belirlenmiş ve kriterleri bu tarihten önce sağlamayan veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü öngörülmemiştir. Bu tarihten sonra kriterleri sağlayan veri sorumluları, kriterleri sağladığı, yani kayıt yükümlülüğünün başladığı ilk tarihte kayıtlarını gerçekleştirerek bildirimde bulunmalıdır.

30.09.2020 tarihinden önce kriterleri sağlayan; ancak kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları da VERBİS’e kayıtlarını bu tarihten sonra gerçekleştirebilirler; ancak bu hâlde yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmediklerinden, bu veri sorumluları hakkında sorumluluklar doğabilir. Ancak yaptırımların uygulanması konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun takdir yetkisi bulunmakta; gecikmeden yükümlülüğün yerine getirilmesi, muhtemeldir ki kaydın hiç gerçekleştirilmemesinden daha olumlu bir sonuç doğuracaktır.

Her hâlde, bu yükümlülüğün mümkün olan en kısa sürede yerine getirilmesi veri sorumluları için elzemdir.

VERBİS Kaydını Silmek Mümkün mü?

VERBİS kaydı kamuya açık şekilde tutulmaktadır ve bildirim yapılarak yükümlülüğün yerine getirilmesi ile birlikte veri sorumlusunun sicile beyanda bulunduğu bilgilere herkesçe ulaşılabilecektir.

Bu durumda, VERBİS kayıt yükümlülüğü için belirlenen kriterleri sağlamasa da veri sorumlusunun sicilden kendisini sildirmesi gibi bir imkân bulunmamakta; yeni durumuna göre veri işleme faaliyetinde bir değişiklik bulunmaktaysa, kayıt üzerinde güncellemelerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için VeriSistem® web sitemizi ziyaret edebilir veya bağlantıdan müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumluları Kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi Kayıt için verilen süre Kayıt için son tarih

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018 24 ay 30.09.2020

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için

01.10.2018 24 ay 30.09.2020

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.01.2019 27 ay 31.03.2021

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

01.04.2019 24 ay 31.03.2021

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/have-you-completed-your-verbis-registration

Diğer Mevzuatlar