Open menu
06Temmuz2021

Uzaktan Çalışma Gün Bildirim Detayları

Uzaktan Çalışma Gün Bildirim Detayları

SGK 05.07.2021 tarihinde yayımladığı Genel Yazısı ile uzaktan çalışma günlerinin nasıl beyan edileceğine ilişkin detayları açıklamıştır.

Genel Yazı'da aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir:

 • Uzaktan çalışma sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunlu olacak, uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilecek,
 • Görülen işin tamamı uzaktan çalışılarak yapılabileceği gibi; bir kısmının uzaktan, bir kısmının da iş yerinde çalışılarak yerine getirilmesi (yazılı olarak sözleşme yapılması kaydıyla karma sözleşme yapılması da) mümkün bulunacak,
 • Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan sigortalılar bakımından, uzaktan çalışma gün sayısına ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izin ya da hafta tatili günleri dâhil edilecek; iş yerinde ve uzaktan çalışmayı birlikte içeren karma sözleşmeler ile çalıştırılan sigortalılar bakımından ise, yalnızca fiilen uzaktan çalışılan günler uzaktan çalışma gün sayısı olarak bildirilecektir.
 • Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu'nda ve Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izin ya da hafta tatiline hak kazanma bakımından, uzaktan çalışanlar ile iş yerinde çalışanlar bakımından farklı bir uygulama bulunmayacaktır.

Yukarıdaki esaslar dâhilinde, uzaktan çalışma günleri ile ilgili olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesindeki işlemler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

 • Çalışılmayan hafta tatili günü için, işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın, o günün ücreti tam olarak ödenmekte, söz konusu günler de prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının, hafta tatili günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

Örnek 1 - Ayda 4 gün hafta tatili olan ve tüm iş günlerinde uzaktan çalışan bir sigortalının, kullandığı hafta tatili günleri de uzaktan çalışma günleri içinde bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

 • İş Kanunu kapsamına giren iş yerlerinde çalışan sigortalılara, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenmekte ve prim ödeme gün sayısı olarak da bildirilmektedir. Bu kapsamda, çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının, çalışmayarak geçirdiği ulusal bayram ve genel tatil günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

Örnek 2 - Ayda 4 gün hafta tatili olan ve tüm iş günlerinde uzaktan çalışan bir sigortalının, çalışmayarak geçirdiği ulusal bayram ve genel tatil günleri de uzaktan çalışma günleri içinde bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

 • İş yerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşme ile çalıştırılan sigortalının, yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün sayısına dâhil edilecektir. İş yerinde çalışma ve uzaktan çalışmayı bir araya getiren karma sözleşmeler ile çalıştırılan sigortalıların, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da sayılan ulusal, resmi, dini bayram günleri ile genel tatil günleri, hafta tatili günleri, iş yerinde çalıştığı günler her durumda prim gün sayısına dâhil edilecek olmakla birlikte, uzaktan çalışma gün sayısına dâhil edilmeyecektir.

Örnek 3 - Ayda 4 gün hafta tatili olan bir sigortalı, 5 iş günü iş yerinde çalışmakta, kalan iş günlerinde ise uzaktan çalışmaktadır. Buna göre, söz konusu sigortalının 4 gün hafta tatili, 5 gün de iş yerinde çalışma günü bulunduğundan, bildirilecek uzaktan çalışma gün sayısı 21 gün olacak, prim ödeme gün sayısı ise 30 gün olarak bildirilecektir.

 • İş yerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşmeyle çalışan bir sigortalının, yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün sayısına dâhil edilecektir.

Örnek 4 - Ayda 8 gün hafta tatili olan bir sigortalının, çalışma süresinin yarısını uzaktan çalışarak, yarısını iş yerinde çalışarak geçirmesi hâlinde, sigortalının iş günü sayısı 22 gün olmakta, yarısı iş yerinde çalışıldığı için de uzaktan çalışma gün sayısı 11 gün olarak bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ise 30 gün olarak sisteme girilecektir.

 • Süreklilik arz etmeyen arızi (örneğin araç, gereç, belge teslimi için iş yerine uğrama gibi) durumlar sigortalının esas çalışma biçimini değiştirmeyen nitelikte olduğundan, yazılı sözleşmede değişikliğe gerek bulunmamakta olup, uzaktan çalışma gün sayısı bildiriminde yazılı sözleşmede belirtilen süreye göre hesaplanan gün sayısı esas alınacaktır.

Örnek 5 - Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının, çalışma saatleri içerisinde birkaç saatliğine geçici bir durum nedeniyle iş yerine gitmesi durumunda, uzaktan çalışma gün sayısı ve iş sözleşmesinin değiştirilmesine gerek bulunmadığından, prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

SGK'nın 05.07.2021 tarihli Genel Yazısına linkten ulaşabilirsiniz.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği detaylarına linkten ulaşabilirsiniz.

Uzaktan Çalışma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Teknik Hususlar hakkında detaylara linkten ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Erdoğdu Onur Erol, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/details-regarding-the-declaration-of-remote-workdays

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com