Open menu
26Mart2019

Ücret ve Prim Desteğine İlişkin 2019/07 SGK Genelgesi

ÜCRET VE PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN SGK GENELGESİ

22.02.2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesiyle 4447 s. İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19. Maddesine şu fıkra eklenmiştir:

01/02/2019 – 30/04/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak – Aralık döneminde aylık prim ve hizmet belgesi ile 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. İşverene sağlanacak bu ücret desteği, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecektir.

Yukarıda belirtilen ek fıkra (fıkra 14) 01.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup işbu düzenleme kapsamında uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 2019/07 numaralı SGK Genelgesi ile açıklanmıştır.

Açıklamalar şu şekildedir:

 • Sigortalı ve İşveren yönünden öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanabilmek için:
  • Sigortalının 01/02/2019 ila 30/04/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,
  • İstihdam edilen kişinin İşkur’da kayıtlı işsiz olması,
  • 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
  • İş sözleşmesinin (işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere) işverence feshedilmeksizin, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede çalıştırılması gerekmektedir.
 • 2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi en az çalıştırılan ay hesabında, 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 52, 53, 54, 55 no.lu belge türlerinde kayıtlı olan sigortalılar dikkate alınacaktır. Bununla birlikte, ücret ve prim desteğinden yararlanılacak ayda bildirim yapılan toplam sigortalı sayısı hesabında ise 7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49, 50 no.lu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır. İlgili belge türlerine buradan ulaşabilirsiniz.
 • Ücret ve prim desteğinden yararlanabilmek için kapsama alınan sigortalıların 9 aylık sürede aşağıda belirtilen nedenlerle iş sözleşmelerinin feshedilmemesi gerekmektedir; aksi halde yararlanılan destek tutarı gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır:
  • 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
  • 4-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,
  • 5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
  • 15- Toplu işçi çıkarma,
  • 17- İşyerinin kapanması,
  • 19- Mevsim bitimi,
  • 20- Kampanya bitimi,
  • 22- Diğer nedenler
  • 25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih
  • 34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih.
 • Bu destek kapsamında işe alınan sigortalıların iş sözleşmesinin “16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli nedeni” ile feshedilmesi halinde, destekten yararlanmak için sigortalının çalıştırılması gereken işe giriş tarihinden itibaren dokuz aylık sürenin nakil olunan işyerinde tamamlanması gerekmektedir.
 • İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Ücret Desteğinin İşverenin Kuruma Olan Borçlarına Mahsubu;
  • Destek tutarı işverenin kuruma olan borçlarına mahsup edilecektir.
  • Kalan tutar olursa bu tutar iade edilmeyecek, destek tutarı tamamlanana kadar kurum borçlarına mahsup edilmesi işlemine devam edilecektir.
  • İşyerinin iz olması durumunda, tescil edilmiş başka bir işyeri ya da mahsup edilecek başka bir borcun bulunmadığı durumda yararlanılan destek tutarı iade edilmeyerek iptal edilecektir.
  • Destek tutarı takip eden aydan başlayacak şekilde mahsup edilecektir.
 • Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler;
  • Asıl işverenin hem kendi sigortalılarından dolayı hem de alt işverenlerin sigortalılarından dolayı herhangi bir prim, idari para cezası vs. borcunun bulunmaması,
  • Her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan dolayı prim, İPC vs. borcunun bulunmaması,

Asıl işveren ve alt işverenlerin ücret ve prim desteğinden yararlanması bakımından işe alınan sigortalıların ortalama hesabında her biri ayrı ayrı değerlendirilecektir.

İlgili Sirkülere buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/2019-07-ssi-circular-regarding-the-salary-and-premium-support

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com