Open menu
11Eylül2018

Türk Parası Kıymetini Korumaya Yönelik Alınan Tedbirler

Türk Parası Kıymetini Korumaya Yönelik Alınan Tedbirler

30525 Sayılı ve 04.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018 – 32 / 48 numaralı Tebliğ ile Türkiye’ de yerleşik olarak bulunan kişiler tarafından yapılan ihracat işlemlerinden doğacak ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir. 2018 – 32 /48 numaralı Tebliğe göre ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve en az %80’inin bankalara satılması zorunlu tutulmuştur. 04.09.2018 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 2018 – 32 / 48 numaralı Tebliğin hükümleri altı aylık süre için geçerli olacaktır.

İlgili ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecektir. Peşin döviz karşılığı olarak yapılacak ihracatın 24 aylık süre içerisinde gerçekleştirilmesi zorunlu olup; Dahilde İşleme İzin Belgesi, Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat ve ihracattan sayılan satış ve teslimlerle birlikte döviz sağlayıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili sağlanan peşin döviz bedellerinin kullanım süresi belge süresi kadardır.

Özelliği olan ihracatlar açısından düzenlemeler;

2018 – 32 / 48 numaralı Tebliğde belirtildiği üzere bazı durumlarda yurda getirilme sürelerini, genel kabul görmüş kural olan fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden farklı olarak öngörmüştür. Bu durumda aşağıdaki özellikli durumlarda ihracat bedellerinin yurda getirilip % 80’ inin bankaya satılma süresi aşağıda detaylandırıldığı gibi olacaktır.

 • Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün,
 • Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün,
 • Yurtdışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün,
 • İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur.

Ticari amaçlı olarak yapılan mal ihraçlarında bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat ile ilgili hesapların aracı bankalar tarafından kapatılması öngörülmüştür. Süresinde kapatılmayan hesaplar ise aracı bankalar tarafından Vergi Dairesi Müdürlüğüne veya Vergi Dairesi Başkanlığına ihbar edilecektir. Buna göre hesapların kapatılması için süre verilecek olup, mücbir sebep veya haklı sebep olması durumları dışında 90 gün süre verilecek ve ilgili hesaplar kapatılacaktır. Mücbir sebep varlığı halinde ise, altışar aylık dönemler itibariyle ek süre verilecektir.

 • 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şeklinde bakılmaksızın,
 • 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebep halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’ una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce terkin edilecektir.
 • Her bir gümrük beyannamesi için, 200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri mücbir sebepler ile haklı durumlar göz önünde bulundurulmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılacaktır.

Tebliğde belirtilen hükümler yayımlanma tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerli olacaktır.

İlgili tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180904-2.htm

Yazar Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
/en/legislation/item/communique-on-the-decree-numbered-32-on-the-protection-of-the-value-of-turkish-currency

Diğer Mevzuatlar