Open menu
10Aralık2018

Tebligatlarda Elektronik Dönem Başlıyor

Tebligatlarda Elektronik Dönem Başlıyor

Bilindiği üzere 15.03.2018 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 7101 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile değişik 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinde elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin bilgi verilmiş olup uygulamaya ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği açıklanmıştır. İşbu madde dayanak kabul edilerek, Adalet Bakanlığı tarafından “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) 06.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması; bilgi güvenliği ile kişisel verilerin korunması; hizmet kalitesinin ve ulusal/uluslararası standartlarının sağlanması gibi ilkeler göz önünde bulundurularak hazırlanan Yönetmelik’te tebligatın elektronik yolla yapılmasının zorunlu tutulduğu gerçek ve tüzel kişiler şu şekilde belirlenmiştir:

 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli cetvellerde yer alan kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar;
 • 5018 sayılı Kanun’da tanımlanan mahalli idareler;
 • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fon ve kefalet sandıkları;
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri;
 • Sermayesinin %50sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar;
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlar;
 • Tüm özel hukuk tüzel kişileri;
 • Noterler;
 • Baro levhasına yazılı avukatlar;
 • Sicile kayıtlı arabulucu ve bilirkişiler;
 • İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin %50sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Yukarıda sayılanlar haricinde kalan gerçek ve tüzel kişiler talep ettikleri takdirde elektronik tebligat adresi alabileceklerdir.

Elektronik tebligat adresi alması zorunlu tutulan kişiler, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde PTT’ye başvuru yapabileceklerdir. Yönetmeliğin yürürlük tarihi ise 01.01.2019 olarak belirlenmiştir. Başvuru esnasında aranan bilgi ve belgeler ise şu şekildedir:

 • Kamu kurum ve kuruluşları için “Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde” yer alan numara ve sistem bilgileri;
 • MERSİS’e kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri (MERSİS kaydı olmayan tüzel kişilerin ise tabi oldukları sistem bilgisi);
 • Türk vatandaşı gerçek kişiler için T.C. kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.

PTT’ye yapılan başvuru akabinde, bir ay içerisinde elektronik tebligat adresi oluşturulacak ve UETS’ye kaydedilecektir. Yapılan tebligatlarda yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde, gizliliği sağlamak amacı ile tebliğ edilecek içerik şifrelenir ve sadece muhatap tarafından görülecek şekilde oluşturulur.

Yönetmelik’te ayrıca, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebligatın yapılmış sayıldığı kabul edilmiştir. Elektronik tebligat muhatabın adresine ulaştığı anda muhataba bir bilgilendirme mesajı iletilecektir. Elektronik tebligat adresine güvenli elektronik imza veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak erişim sağlanabilecektir.

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181206-2.htm

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/the-electronical-era-has-begun-for-notices

Diğer Mevzuatlar