Open menu
09Haziran2021

Sosyal Yardım Alanların Çalıştırılması Hâlinde Prim Desteği

Sosyal Yardım Alanların Çalıştırılması Hâlinde Prim Desteği

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun Ek 5'inci maddesinde yer alan sigorta primi desteğine ilişkin usul ve esaslar hakkında daha önce yayımlanan 2018/8 Sayılı SGK Genelgesi üzerinde 2021/18 Sayılı SGK Genelgesi ile değişiklikler yapılmıştır.

Yeni yayımlanan 2021/18 numaralı Genelge ile yapılan değişikliklerin detayları aşağıdaki şekildedir:

1- "Sigorta Primi Desteğinden Yararlanma Süresi" başlıklı maddesinde yer alan örnek 1 ve örnek 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Örnek 1: Ek 5'inci maddede öngörülen şartlara sahip (A) sigortalısının, 23/7/2016 tarihinde işe alındığı varsayıldığında, kanunda aranılan şartlar sağlanmak kaydıyla, (A) sigortalısına ilişkin sigorta primi işveren hissesinin tamamı, 2016/Temmuz ila 2017/Haziran dönemleri arasında ilgili Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

Örnek 2: Nakdî düzenli sosyal yardımdan yararlanmakta olan hanede ikamet eden ve (Z) Limited Şirketi ile (Y) A.Ş. iş yerlerinde çalışmaya başlayan (A) sigortalısının bu iş yerlerine giriş ve çıkış tarihlerinin aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında,

(A) Sigortalısı İşe Giriş Tarihi İşten Ayrılış Tarihi
(Z) Ltd. Şti. 20.09.2016 3.10.2016
(Y) A.Ş 14.12.2016  

(A) sigortalısından dolayı (Z) Limited Şirketi 2016/Eylül, Ekim aylarında; (Y) Anonim Şirketi ise 2016/Aralık, 2017/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında, 3294 sayılı Kanunun Ek 5'inci maddesinde yer alan şartları sağlamak kaydıyla bu destekten yararlanabilecektir.

2- "Alt İşvereni Bulunan İş Yerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler" başlıklı maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

"3294 sayılı Kanunun Ek 5'inci maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,

  • Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  • Asıl işverenin, destek kapsamında işe aldığı sigortalının, sadece asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına; her bir alt işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının da her bir alt işverenin yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması ve 3294 sayılı Kanunun Ek 5'inci maddesinde yer alan diğer şartları sağlaması gerekmektedir.

Gerek ortalama sigortalı sayısı gerekse destekten yararlanılacak aydaki toplam sigortalı sayısı asıl işveren ve alt işveren için ayrı ayrı hesaplanacak olup, ortalama sigortalı sayısı bu genelgenin 2.1 no'lu bölümünün (e) başlıklı kısmında belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Örnek 1: Destek kapsamına giren (Z) Limited Şirketi'nin 25.04.2018 tarihinde sigortalı Elif'i, (1) no'lu alt işvereninin 13.04.2018 tarihinde sigortalı Metin'i işe aldığı, asıl işveren ve 1 no'lu alt işveren tarafından 2017 yılında Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının ve aynı yıla ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısının aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında;

İşveren Kuruma bildirilen sigortalı sayısı Aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı
Asıl İşveren 96 12
(1) Nolu Alt İşveren 36 9
  • Asıl işverenin 2017 yılında Kuruma bildirim yapılan ay sayısının (12), bu yılda çalıştırılan sigortalı sayısının ise (96) olması nedeniyle sigortalı Elif için hesaplanan ortalama sigortalı sayısı 96/12=8 olacağından, sigortalı Elif için (9) ve üzerinde sigortalı bildirimi yapılan aylarda
  • (1) no'lu alt işverenin 2017 yılında Kuruma bildirim yapılan ay sayısının (9), bu yılda çalıştırılan sigortalı sayısının ise (36) olması nedeniyle sigortalı Metin için hesaplanan ortalama sigortalı sayısı 36/9=4 olacağından, sigortalı Metin için (5) ve üzerinde sigortalı bildirimi yapılan aylarda,

3294 sayılı Kanunun Ek 5'inci maddesinde belirtilen diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir.

İlgili Genelge'ye linkten ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Erdoğdu Onur Erol, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/premium-support-for-employees-that-benefit-from-the-social-aids

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com