Open menu
22Şubat2019

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) Yayımlandı

Bildiğiniz üzere, 19.12.2018 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile internet ortamında verilen/aracılık edilen reklam hizmetleri dolayısıyla yapılan ödemeler vergi kesintisi kapsamına alınmıştı. 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe giren Karar’a yönelik incelemelerimizi içeren makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Söz konusu stopaj yükümlülüğüne açıklamalar getirerek detaylandıran “Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.17)” (“Tebliğ”) 15.02.2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile getirilen düzenlemeler şu şekildedir:

 1. Kurumlar Vergisi Kanunu madde 15’te sayılan vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar (Kanuni ve İş Merkezi Türkiye’de bulunan, Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler) tarafından, internet üzerinden sağlanan reklam hizmetlerinde;
  • Reklam hizmetini veren veya reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlerin gerçek kişi olmaları halinde %15,
  • Kurumlar vergisi mükellefi olmaları halinde %0,
  • Dar mükellef kurum olmaları halinde ise %15 vergi tevkifatı uygulanacağı,

  Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar dışındakilerin ise dar veya tam mükellef bir kurumdan aldığı internet ortamındaki reklam hizmetleri karşılığında yapacakları ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapma yükümlülükleri bulunmadığı;

  19.12.2018 tarihinden (Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlük tarihi) önce verilen hizmete ilişkin olarak; 1/1/2019 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil olmak üzere) yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı;

  İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere 19.12.2018 tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde, bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 1/1/2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacağı kararlaştırılmıştır.

  Uygulamada ortaya çıkan karışıklıkları gidermek amacıyla, konu ile ilgili birkaç örnek vermenin faydalı olacağı kanaatindeyiz:

  Eğer Türkiye’de mukim bir şirket:

  • Yurt dışından bir firma ile anlaşarak yazılım geliştirme hizmeti faturası alırsa veya mevcut bir yazılıma ek geliştirme hizmeti faturası alırsa, bu yazılımı kullanması veya satması fark etmeksizin, %20 stopaja tabi olacaktır;
  • Yurt dışında bir firmadan aylık olarak paket program kullanıyorsa, ödemenin aylık veya yıllık yapılması fark etmeksizin, stopaja tabi olmayacaktır;
  • Yurt dışında bir firmadan bir yazılımın tüm hakları (copyright) alınırsa, ülkeler arasındaki çifte vergi anlaşmaları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, %20 stopaja tabi olacaktır;
  • Bir arama motoruna reklam vererek, yurt dışı menşeili arama motorundan fatura alınıyor ise, %15 stopaja tabi olunacaktır;
  • İnternet reklamı için Türkiye’de mukim bir şirketi aracı olarak kullanıyorsa, bu halde stopaja tabi olmayacaktır;
  • İnternet reklamında aracı olarak kullanılan Türkiye’de mukim şirket, yurt dışı menşeili arama motoruna yaptığı ödemeyi yansıtıyorsa, %15 stopaja tabi olacaktır.
 2. İlgili Tebliğin “Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi” başlıklı bölümü şu şekilde değiştirilmiştir: “Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifler tarafından, ortak dışı işlemlerden elde edilen kazancın ve kurumlar vergisine tabi matrahın tespiti açısından ortak dışı işlem dahilinde bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, ortak dışı işlemlere ait hasılat, maliyet ve gider kalemlerinin diğer işlemlerle ilişkilendirilmemesi ve kooperatif tarafından tutulan yasal defterlere, bu ayrımı sağlayacak şekilde kaydedilmesi gerekmektedir.”
 3. Tebliğ ile getirilen bir diğer değişiklik, Vergi Usul Kanunu’nun 11.maddesinin 7.fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanına:
  • Ödeme yapılan kişilerin mükelleflik durumlarına,
  • Ödeme yapan ya da ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunları doğrultusunda vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına,
  • Ödemelerin konusunun mal ve hizmet alım satımında kaynaklı olup olmamasına,
  • İşlemlerin elektronik ortamda yapılıp yapılmadığına,
  • Ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın,

vergiye tabi işlemlere taraf olanlara ya da aracılık yapanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş türler, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetki verilmiştir.

Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/communique-amending-corporate-tax-general-communique-published

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com