Open menu
28Temmuz2020

İSG, Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı ile ilgili Yeni Düzenlemeler

İSG, Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı ile ilgili Yeni Düzenlemeler

Covid-19 salgını nedeniyle Hükümet tarafından yeni tedbirler uygulamaya konulmuştur.

Bu kapsamda 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7252 sayılı Kanun ile getirilen yenilikler özet olarak aşağıdaki şekildedir:

Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu geçici 23. maddesindeki düzenlemeyle; Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği sürelerini sektörel olarak ayrı ayrı olacak şekilde uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Böylelikle, sektör bazında kısa çalışma ödeneği süre uzatımı yapılabilecektir.

SGK Prim Desteği

Kısa çalışma veya nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlar için SGK prim desteği getirilmiştir. Yararlanma şartları aşağıdaki şekildedir:

 • 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalılar için faydalanılabilecek
 • 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda faydalanılabilecek.
 • İşyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda uygulanabilecek.
 • 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle uygulanabilecek.
 • Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında uygulanacak.
 • Her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle uygulanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.
 • İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemez.
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
 • Kısa çalışmadan veya nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyeri bu destekten yararlanamaz veya yersiz yararlanmış sayılır. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, destek tutan işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
 • Bu teşvikten yararlanan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamaz.
 • Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.
 • Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Fesih Yasağı Süresi

Cumhurbaşkanına fesih yasağını 30 Haziran 2021 tarihine kadar üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verilmiştir.

Ayrıca aşağıdaki durumlar fesih yasağı kapsamı dışında tutulmuştur:

 • Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,
 • İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,
 • İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri.

İSG Yükümlülüğü Tarih Değişikliği

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İSG Hizmeti alma yükümlülüğü 31 Aralık 2023 tarihine ertelenmiştir.

İlgili resmî gazeteye linkten ulaşabilirsiniz:

İSG, Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı ile ilgili Yeni Düzenlemeler

Yazar Erdoğdu Onur Erol, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/new-regulations-ohs-short-term-employment-cash-wage-support-termination-ban

Diğer Mevzuatlar