Open menu
19Şubat2018

İlave Sigorta Prim Teşvik Süresi Uzatıldı

İlave Sigorta Prim Teşvik Süresi Uzatıldı

6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 10.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yararlanma şartları yeniden belirlenen, bölgesel teşvik olarak bilinen ve gelişmekte olan iller için uygulanan prim indirimi uygulaması uzatıldı. 10.02.2018 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak Bakanlar Kurulunun 2018/11190 sayılı kararı ile teşvik süresi sona ermiş olan iller için teşvik süresi 01.01.2018 tarihinden başlamak üzere, 31.12.2018 tarihine kadar uzatıldı.

5510 Sayılı Kanuna istinaden, işverenin aylık prim ve hizmet belgelerini süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, prim tutarını yasal süre içinde ödemesi ve idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması halinde SGK teşviklerinden faydalanma hakkı bulunmaktadır. Bu şartları yerine getiren ve belirtilen illerde faaliyette bulunan tüm özel sektör işyerleri, sigortalı sayısına bakılmaksızın 6 puanlık ilave teşvikten yararlanabilecektir.

İlgili teşviğin hesaplanmasında; öncelikle prime esas kazancı üst sınırına kadar olan ödemeler dikkate alınarak hesaplanan 5 puanlık prim indiriminde dikkate alınmaktadır. Daha sonra prime esas kazancın alt sınırı olan 2.029,50 TL (asgari ücret) üzerinden hesaplanan 6 puanlık prim indiriminde dikkate alınmaktadır. Buna göre ilk önce 5 puanlık indirimden sonrasında ise 6 puanlık indirimden faydalanılacaktır.

Bu Karar kapsamındaki teşvik;

  • " Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2018 tarihine kadar,
  • " Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2018 tarihine kadar,
  • " Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için ise 31/12/2018 tarihine kadar, uygulanır.

Ekli Listler için : Tıklayınız.

SGK TEŞVİKLERİNDEN GERİYE DOĞRU YARARLANMADA YENİ UYGULAMA

02.02.2018 tarihinde TBMM'ye sunulan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri sürmekte olan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ye Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile prim teşvik ve destekleri ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmaktadır. TBMM'de görüşmeleri devam eden tasarının 64'üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen ek 17'nci madde ile prim teşvik ve desteklerinden geriye doğru yararlanılması, yararlanılan teşvikte değişikliğe gidilmesi ve açılmış davalarla ilgili düzenlemeler getirilmesi hususunda çalışılmaktadır.

Düzenlemeye göre 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ye indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanmadığı dönemlerde aranan tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan dönemi takip eden 6 ay içinde bağlı olunan kuruma müracaat edilmesi durumunda, başvuru tarihinden geriye dönük olarak en fazla 6 aya ilişkin olacak şekilde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecek veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri yasada mevcut diğer bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirebilecektir. Daha önce bu sebeple SGK' ya başvurmuş olan işverenleri Torba Kanunun Resmi Gazetede yayınlandığı tarihi izleyen ilk ay başını takip eden ayın başına kadar SGK' ya tekrar başvuru yaparak geriye dönük prim teşviklerinden faydalanabilecekler veya yararlanılan teşvikin türünü değiştirebileceklerdir. Bu kapsamdaki teşvik tutarları faizleri ile birlikte 6 aylık taksitler halinde 3 yıl içerisinde işverenlere iade edilecek yada borçlarına mahsup yoluna gidilebilecektir.

Sonuç olarak daha önceki tarihlerde açılmış olan davalar konusuz kalması sebebiyle düşecektir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında SGK tarafından kanuni yollara başvurulmayacak ve daha önce yapılan kanuni yolların başvurularından vazgeçilecektir.

Bununla birlikte, tasarının bahsi geçen 17'nci maddesinde aynı zamanda bir kereye mahsus olmak üzere kanun yayım tarihini takip eden ay başından başlamak üzere bir (1) ay içerisinde talepte bulunacak olan işverenlerin değişiklik talepleri üzerine daha önce yararlandıkları teşvik uygulamalarını, gerekli koşulları sağlamaları halinde ve süre sınırlaması olmaksızın, kabul edileceği düzenlenmiştir.

Yazar Selma Kıy, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
/en/legislation/item/the-additional-ssi-premium-incentive-validity-has-been-extended

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com