Open menu
23Kasım2018

Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin İşveren Prim Borçlarından Mahsup Edilmesine İlişkin Düzenleme

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca 4/a veya 4/b sigortalı çalışanlara, Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alması şartıyla SGK tarafından Geçici İş Göremezlik Ödeneği verilmektedir. Yine aynı maddenin 6. fıkrasında: “Geçici iş göremezlik ödenekleri, toplu iş sözleşmesi yapılan iş yerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir” hükmü yer almaktadır. SGK 2016/21 sayılı Genelgesi ile bahsi geçen uygulamadan sadece toplu iş sözleşmesi yapılan iş yerleri ile kamu idareleri değil, talep eden tüm iş yerlerinin yararlanması sağlanmıştır.

Bilindiği üzere, çalışanların istirahatli olduğu süre içerisinde işverenlerin sigorta primi ve maaşları ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte uygulamada, çalışanın mağdur olmaması amacıyla, işverenler eksiksiz ödeme yapmaya devam etmekte ya da çalışanın SGK’dan ödemesini aldığı geçici iş göremezlik ödeneklerinin şirkete iadesini talep etmektedirler. 2016/21 sayılı Genelge’nin 6.2. fıkrasında belirtilen değişiklik ile (10/7/2018 tarihli ve 2018/26 sayılı Genelge), SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneklerinin çalışan hesabına yatırılması yerine işverenin borçlarına mahsup edilmesi olanağı getirilmiştir. Bu vasıta ile çalışanların alacakları ödenekler, işverenlerin emanet hesaplarında bekletilecek ve işverenin prim borçlarına otomatik olarak mahsup edilecektir.

Uygulamadan yararlanabilmek için, mahsuplaşma talebinde bulunan işverenlerin SGK ile “Mahsuplaşma Protokolünü” imzalaması; akabinde SGK tarafından protokol ve iş yeri bilgilerinin Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir. Birden fazla iş yeri bulunan işverenlerin her iş yeri için ayrı protokol imzalamasına gerek olmayıp, işverenin hangi iş yerlerinin bu kapsamda olacağını belirttiği tek bir protokol yeterlidir.

2018/26 sayılı Genelge ile değişik 2016/21 sayılı Genelgenin ekinde yer alan işveren ve SGK arasında imzalanacak olan protokolde, işverenin www.sgk.gov.tr adresinden “E-SGK” linkinde yer alan “Diğer Uygulamalar” menüsündeki “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” ekranından istirahat alan çalışana ait bilgi ve ödenek miktarlarını görüntüleyebileceği ve yine bu ekran vasıtasıyla SGK ödemesini müteakip çalışanına ilişkin gerekli onay işlemini yapmakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Kaynak: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/143421

Written by Seda Arıcı, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Seda Arıcı

Legal Consultant | Attorney
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x