Open menu
13Temmuz2022

7417 Sayılı Kanun ile Bazı Vergi Kanunlarında Düzenlemeler Yapılmıştır

7417 Sayılı Kanun ile Bazı Vergi Kanunlarında Düzenlemeler Yapılmıştır

05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7417 sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile muhtelif kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

Düzenleme ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1 - 6183 sayılı AATUHK'ya ilişkin değişiklikler

6183 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle teminat olarak kabul edilen ve bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektuplarının ayrıca şartsız olması koşulu getirilmiştir.

Banka teminat mektuplarına ilave olarak sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri de teminat mektubu olarak kabul edilecektir.

Düzenleme 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2 - 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik

Elektrik motorlu taşıtların ÖTV'si; motor gücü 160 KW'yı geçmeyenlerden ÖTV matrahı 700.000 TL'yi aşmayanlar için yüzde 10; motor gücü 160 KW'yı aşanlardan ÖTV matrahı 750.000 TL'yi aşmayanlar için yüzde 50, diğerleri için ise yüzde 60 olarak yeniden belirlenmiştir.

Düzenleme 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler

Kanun'un 55'inci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Belgelerin saklanması, saklama süresi" başlıklı 82'nci maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "onbeş" ibaresi "otuz" şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle defter ve belgelerin zayi olmasında dava açma süresi 30 güne çıkarılmıştır.

Düzenleme 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4 - 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler

 1. Nakdi Sermaye Artışı İndirimi 5 Hesap Dönemi ile Sınırlandırılmıştır
 2. Kurumlar vergisinde, nakdi sermaye artırımı dolayısıyla yapılan indirimden süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen 4 hesap dönemi esas alınarak sınırlandırıldı.

  İlgili dönemlerde sermaye azaltımı olması hâlinde azaltılan sermaye tutarı, indirim hesaplamasında dikkate alınamayacaktır.

  Ayrıca 05.07.2022 tarihinden önce gerçekleşen sermaye artırımları da 2022 döneminden başlamak üzere 5 yıl ile sınırlandırılmıştır.

  Düzenleme 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 3. Finans Kuruluşlarının Kurumlar Vergisi Oranı Revize Edildi
 4. İlgili düzenleme kapsamında finans kuruluşlarının (bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri) kurumlar vergisi oranı 2023 ve izleyen dönemlerde %25 olarak uygulanacaktır.

 5. Varlık Barışı Düzenlemesi Yapıldı
 6. KVK'ya eklenen geçici 15'inci madde düzenlemesi ile yeni bir varlık barışı düzenlemesi getirilmiştir.

  Konuyla ilgili bazı önemli hususlar aşağıdaki gibidir:

  • Varlık Barış uygulamasında Bildirim veya Beyan olmak üzere iki başvuru yöntemi bulunmaktadır.
  • Yurt dışında bulunan varlıkların varlık barışı uygulamasına konu edilmesi için Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bir bildirim yapılması gerekir. Yurt dışı varlıkların ayrıca vergi dairesine beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.
  • Yurt içinde bulunan varlıkların varlık barışı uygulamasına konu edilmesi için ise vergi dairesine beyanın yapılması gerekir.
  • Bildirim ve beyan için son süre 31.03.2023 olup, bu sürenin uzatım yetkisine dair herhangi bir hüküm kanun metninde yer almamaktadır.
  • Yurt dışında bulunan varlıklardan; Para, Altın, Döviz, Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları varlık barışı bildirimine konu edilebilir. Bir önceki varlık barışı ile aynı unsurlar bu yeni varlık barışına da konu edilebilmektedir.
  • Yurt dışında bulunan GAYRİMENKUL (taşınmaz) varlıklar varlık barışı bildirimine konu edilemeyecektir.
  • Bir önceki varlık barışı uygulamasında yurt dışı varlıkların bildiriminde vergi mükellefiyeti şartı aranmazken, yurt içi varlıkların bildiriminde ise gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti şartı aranmaktaydı. Yeni varlık barışı uygulamasında, önemli yeniliklerden bir tanesi de yurt içi varlıklar için varlık barışı uygulamasına başvuru için gelir veya kurumlar vergisi MÜKELLEFİ olma şartının bulunmamasıdır.
  • Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra bildirim veya beyanlara ilişkin düzeltme yapılamaz.

  Düzenleme 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na ilişkin değişiklikler

 1. Gerçek faydalanıcı bildirimine ilişkin yetki düzenlemesi yapılmış ve getirilen düzenlemelere aykırı davranılması hâlinde kesilecek özel usulsüzlük cezasına dair düzenleme yapılmıştır.
 2. VUK Mükerrer 355'inci maddede yapılan düzenleme ile bildirim yapmayanlara VUK mükerrer 355'inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katı (2022 yılı için 10.200 TL) özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

  Düzenleme 01.08.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 3. Özel usulsüzlük cezalarında düzenlemeler yapılmıştır.
 4. Fatura ve benzeri evrakların verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması hâlinde VUK'nın 353'üncü maddesi uyarınca kesilmesi öngörülen özel usulsüzlük cezası tutarlarının asgari ve azami tutarları arttırılmıştır.

534 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen tutar 7417 sayılı Yasa ile belirlenen tutar (1(8/2022 tarihinden itibaren)
1 - Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması 500 1.000
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 250.000 500.000
2 - Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması - 500 1.000
Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 25.000 50.000
- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 250.000 500.000

Düzenlemeler, 01.08.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Resmî Gazete'ye buradan ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
/en/legislation/item/regulations-made-in-tax-laws-with-law-no-7417

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com