Open menu
08Mart2019

7166 Sayılı Kanunla Getirilen Uygulama Değişiklikleri

7166 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) 30694 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile, Çevre Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu (“KDVK”), İşsizlik Sigortası Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu (“ÖTVK”), İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bazı diğer Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler arasında işverenlere yönelik yeni ücret desteği, KDV ve ÖTV’ye yönelik düzenlemeler gibi önemli değişiklikler bulunmaktadır. Yapılan önemli değişiklik ve düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız şu şekildedir:

1. İŞVERENLERE SAĞLANAN ÜCRET DESTEĞİ

Kanun’un 8.maddesi ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na getirilen ekleme neticesinde, 7103 prim teşvikinden yararlanmak isteyen işverenlere 01.02.2019 – 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan 4/a kapsamında sigortalılar için 3 aylık asgari ücret desteği sağlanacaktır.

Söz konusu asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için:

  • Çalışanın 01.02.2019 – 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,
  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (5510 s. Kanun) 4/a bendi kapsamında çalıştırılıyor olması,
  • 2018 yılı Ocak ve Aralık ayları/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmesi,
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alınan çalışanın dokuz aylık sürede işyerinde çalıştırılması gerekmektedir.

Yukarıda sayılan şartlar sağlandığı takdirde, prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarına mahsup edilebilecektir.

2. BASILI KİTAP VE SÜRELİ YAYINLARIN TESLİMİNDE KDV İSTİSNASI

Kanun’un 7.maddesi ile KDVK’nın 13.maddesine getirilen değişiklik ile, poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere, basılı kitap ve süreli yayınların teslimi KDV istisnası kapsamına alınmıştır. Böylelikle, basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde tutarına bakılmaksızın KDV uygulanmayacaktır.

3. CEP TELEFONLARINA ÖTV UYGULAMASI

Kanun’un 10.maddesi ile getirilen değişiklik uyarınca, 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı (ÖTVK IV sayılı liste) cep telefonlarının vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahlarına göre yeniden düzenleme yapılmıştır.

Buna göre:

8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları  
Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar 25
Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar 25
Diğerleri 25

Ek olarak, Kanun’un 9.maddesi ile yapılan bir diğer değişiklik ile, yukarıda belirtilen matrahlar için %25 ÖTV oranı öngörülmekle birlikte; Cumhurbaşkanı’na ÖTV oranlarını %50’ye kadar artırılabilmesi ve ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarının dörtte birine kadar indirilmesine, dört katına kadar artırılmasına ilişkin yetki verilmiştir.

4. POŞET BEYANNAMESİ ÖDEMELERİ

Kanun’un 3.maddesi ile, Çevre Kanunu’nun ek 11.maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. Buna göre, geri kazanım katılım paylarına ilişkin (poşet) beyan ve ödeme ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine yapılacaktır. Poşet beyannamesi, ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın 24.günü sonuna kadar verilerek, ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları aynı ayın son gününe kadar ödenecektir.

Yine Kanun’un 4.maddesi ile yapılan düzenleme uyarınca, 2019 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken poşet beyannamelerin 24.04.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) verileceği ve ödenmesi gereken geri kazanım katılım paylarının 30.04.2019 tarihine (mesai saati bitimi) kadar ödeneceği belirtilmiştir.

7166 sayılı Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/amendments-made-with-the-law-no-7166

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com