Open menu
22Şubat2019

23 ve 24 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

15.02.2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve 20.02.2019 Tarihli ve 30692 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “24 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

23 ve 24 numaralı Tebliğler ile getirilen değişiklikler şu şekildedir:

1- KDV İndirim Hakkının Kullanılmasında, Vergiyi Doğuran Olayın Vuku Bulduğu Takvim Yılını Takip Eden Takvim Yılı Sonuna Kadar İndirim Hakkı Getirilmiştir.

2018 Yılı mal ve hizmet alımlarına ait belgelerin 2019 yılını aşmamak şartıyla ilgili defterlere kayıt edilmesi durumunda, bu belgelerde gösterilen KDV tutarları indirim konusu yapılabilecektir. Dolayısı ile, 2019 yılından itibaren yıl atlamış olsa dahi, geç gelen faturalardaki KDV, ilgili faturalar yasal defterlere kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir. Böylelikle mükelleflerin KDV indirim hakları en az 1 yıl daha uzamıştır.

2- İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malın İhraç Edildiğine İlişkin İhracatçı Firmadan Temin Edilen Onaylı Yazı Artık İstenmeyecektir.

23 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik beraberinde Gümrük beyannamelerinin üzerinde, imalatçı firmaya ait bilgilerin bulunması durumunda ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edilmesi durumunda ihracatçı firmadan onaylı yazı talep edilmeyecektir.

3- Oyun Yazılımları KDV İstisna Kapsamına Alınmıştır.

01.01.2019 Tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yapılan değişiklik beraberinde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faal olanların ilgili bölgelerde ortaya çıkardıkları oyun yazılımları da KDV istisna kapsamına dahil edilmiştir. 01.01.2019 tarihinden itibaren ilgili istisna kapsamında yapılan işlemlere ait yüklenilen KDV indirilebilir, fakat indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilmez.

4- Daha Önce İndirim Konusu Yapılamayan Bazı Katma Değer Vergilerinin Mükellefin Yaptığı Vergiye Tabi Olan İşlemleri Üzerinden Hesaplanan Katma Değer Vergilerinden İndirilmesi Sağlanmıştır.

İlgili kanun kapsamında KDV’den istisna edilen işlemlerle ilgili alış belgelerinde gösterilen ya da bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içerisinde bulunan KDV’nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilmesi sağlanmıştır.

5- Değersiz Alacaklarda KDV İndirimine İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır.

Kanun kapsamında değersiz hale gelmiş olan alacaklarda, alıcı tarafından ödenmeyen KDV’ nin mükellefleri vergiye tabi olan işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’ den indirilemeyeceği karara bağlanmıştır.

6- 3065 Sayılı Kanun Kapsamında ( 17/4-o) Vergisiz Satış Yapan İşyerlerinin ve Bu İşyerlerine Ait Depo ve Ardiye Gibi Bağımsız Birimlerin Kiralanmasına İlişkin Yüklenilen KDV’ nin İndirim Konusu Yapılamayacağı Hüküm Altına Alınmıştır.

7- KDV İade Başvuru Süreçlerinde Değişiklikler Yapılmıştır.

 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Talebine İlişkin Süreçte Değişiklik

İade talep süresinin geçmesinden sonra, geçmiş dönemler adına düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün olmayacaktır. Fakat, Tebliğe göre aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesine olanak verilecektir.

 • Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Sürecinde Değişiklik

3065 sayılı Kanunun 32. maddesine göre, iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.

 • Kısmi Tevkifata Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Sürecinde Değişiklik

3065 sayılı kanun kapsamındaki kısmi tevkifata tabi işlemlere ait iade talepleri, ilgili işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyanlarında iadeye konu olan KDV kısmında beyan etmeleri ve en geç bu süre içerisinde normal iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğde bulunan belgelerle vergi dairelerine başvuru yapmaları zorunludur.

8- KDV İade Taleplerinin %50’ si 10 İş Günü İçerisinde Mükelleflere İade Edilecektir.

Mart ayında yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler kısmına, “KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması” ifadesi eklenmiştir.

2019 Yılı ocak ayı ve takip eden aylardaki işlemler, evrakların tamamının ibraz edilmesi kaydıyla “KDVİRA” sistemi kullanılarak sorgulanacaktır. Sorgulamalar doğrultusunda hazırlanan, “KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna” göre iade taleplerinde bir uygunsuzluk bulunmaması durumunda, olumsuzluk tespit edilmeyen kısmın % 50’ si raporun oluşturulmasından itibaren “10 iş günü” içerisinde mükelleflere iade edilecektir.

 • En az 24 aylık dönem için KDV beyannamesi vermiş olan,
 • Önceki süreçlerde en az üç döneme ilişkin iade talebinden sonuç almış olan,
 • Ortakları, ortaklıkları, kendisi ve kanuni temsilcilerinin özel esaslara tabi olmaması,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme ve incelemelerde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,

Yukarıda belirtilen şartlara haiz olan mükellefler, düzenlemeden faydalanabilecektir.

Tebliğlerin tam metnine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Yazar Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
/en/legislation/item/amendments-23-24-serial-numbered-vat-general-implementation-communiques

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com