Open menu

25 Ocak 2023

ChatGPT Nedir? İnsan Kaynakları Süreçlerinde Nasıl Kullanılır?

Yazar Civan Güneş, Kerem Akdağ, Kategori Çalışma Hayatı, Teknoloji

ChatGPT Nedir? İnsan Kaynakları Süreçlerinde Nasıl Kullanılır?

  Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte; insan kaynakları süreçlerinin yürütülme biçimlerinde de değişiklikler meydana geliyor. İşe alım, çalışan gelişimi, performans yönetimi, iş hukuku, vergi kanunları ve çevre mevzuatın takibi gibi pek çok konuda gün geçtikçe daha fazla organizasyon yapay zekâya yöneliyor. OpenAI tarafından geliştirilen büyük bir dil modeli olan ChatGPT, insan kaynakları süreçlerinde büyük bir değişim yaratma potansiyeline sahip olduğunu şimdiden kanıtlamış görünüyor. Peki son dönemde tüm dünyada sıkça konuşulan ve herkesin ilgisini çekmeyi başaran bu teknoloji ne anlama geliyor ve hem bireysel hem de kuruluşların gelişiminde tam olarak nasıl bir rol oynayabilir kısaca bahsedelim.

  ChatGPT Nedir?

  Kasım 2022'de kullanıma sunulan ChatGPT, GPT (Generative Pre-training Transformer) mimarisine dayalıdır ve insan dilini kavrayarak benzeri metinler oluşturmak için internetten alınan büyük bir metin veri kümesi üzerinde eğitilmiştir. GPT3 teknolojisini kullanan ve ücretsiz olarak kullanıma sunulan ChatGPT, dil çevirisi, metin özetleme ve düzenleme gibi çeşitli doğal dil işleme görevlerini yerine getirebilmektedir. Buna ek olarak, karmaşık program kodlarında iyileştirmeler yapmak, matematik sorularına yanıt verebilmek gibi analitik yeteneklere de sahiptir. ChatGPT'nin kısa sürede başarı yakalaması ile teknolojiyi kendi projelerinde kullanmayı hedefleyen birçok organizasyon; sohbet robotları, sanal asistanlar ve müşteri desteği gibi birçok çözüm için GPT3'ten faydalanmaya başladılar.

  OpenAI API nedir?

  OpenAI API, OpenAI tarafından geliştirilen bir araç seti olarak tanımlanabilir. Bu araç seti, OpenAI'ın makine öğrenimi modellerini kendi uygulamalarınıza kolayca entegre etmenize olanak tanır. API, ChatGPT üzerinde yer alan dil çevirisi, soru cevaplama, metin özetleme gibi işlemleri kolayca ve daha doğru sonuçlarla gerçekleştirebilmektedir. Bu modeller, organizasyonunuzun ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir. OpenAI API kullanmak için ise sadece bir API anahtarına ihtiyacınız olacaktır. OpenAI'ın sağladığı API, insan kaynakları yönetim sistemlerine entegre edilebilir. Böylelikle, API'nin doğal dil işleme yetenekleri, özgeçmiş veya iş başvurularından ilgili deneyim veya eğitim gibi bilgileri otomatik olarak çıkarabilir.

  OpenAI API İnsan Kaynakları Süreçlerine Nasıl Entegre Edilir?

  ChatGPT'nin yeteneklerini bir adım ileriye taşımaya karar verdiğiniz noktada verebileceğiniz iki farklı karar bulunmaktadır. GPT teknolojisini sizin için bütünleştirecek üçüncü taraf bir tedarikçi ile anlaşmak veya tüm süreci kendiniz yönetmek. Süreci kendiniz yönetmek isterseniz, OpenAI API'nin hangi özelliklerinin İK yönetim sisteminiz için en uygun olduğunu belirlemeniz, İK yönetim sistemi ile OpenAI API arasındaki entegrasyonu sağlamanız, entegrasyonu kapsamlı bir şekilde test edip geliştirmeniz ve son olarak entegrasyonun uygulama ortamında yayınlanması, izlemeniz gereken yollar olacaktır. Bu süreçte, mevcut İK sisteminizin yapısı ve fonksiyonlarına, sorunsuz entegrasyon ve optimum performans sağlamak için hem OpenAI API hem de İK sistemlerinde deneyimli bir geliştirici gerektirdiğini unutmamak önemlidir.

  İnsan Kaynakları Süreçlerinde Yapay Zekâ Dil Modelleri ve ChatGPT Kullanımı

  ChatGPT ve türevleri gibi dil işlemeye dayalı bu ileri teknolojiler; eğitim, gelişim ve performans yönetimi gibi şu anda insan kaynakları çalışanları tarafından gerçekleştirilen zaman alıcı ve tekrarlayan görevlerin çoğunu otomatikleştirmek için kullanılabilme özelliği taşıyor. Organizasyonlar, ChatGPT kullanarak, insan kaynakları süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştırabilir, daha verimli ve uygun maliyetli bir hâle getirebilirler. Ayrıca organizasyonunuzun ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmiş bir dil modeli, çalışanların sorularını yanıtlamak ve gerçek zamanlı olarak doğru ve ayrıntılı bilgiler sağlamak için kullanılarak, insan kaynakları çalışanlarının aynı soruları tekrar tekrar yanıtlamak için harcadığı zamanı azaltabilir. İnsan kaynaklarında görevli bir çalışan ise yanıt almak istediği konuyu rahatlıkla ChatGPT'e danışarak hızlı sonuçlara ulaşabilir. Ayrıca iş başvurularını işleyen, özgeçmişleri tarayan ve ön görüşmeleri yapmak için insan kaynakları birimine destek veren birçok yapay zekâ aracı günümüzde kullanılmaya başlanmıştır.

  İnsan Kaynakları Süreçlerinde ChatGPT Kullanmanın Faydaları

  ChatGPT ve türevleri gibi yapay zekâ dil modelleri, insan kaynakları süreçlerinin gelişimine katkı sağlayarak, zamandan ve maliyetten tasarruf edebilme imkânı sunar. Bu dil modelleri, insan kaynakları süreçlerinde ihtiyaç duyulan teorik bilgiye erişim sağladığı gibi kullanılacak belgelerin oluşturulması ve düzenlenmesinde de kullanılabilir. İnsan kaynakları süreçlerinin ChatGPT kullanımı ile geliştirilebilecek alanlarını şu şekilde listeleyebiliriz:

  Seçme ve Yerleştirme

  ChatGPT, doğru komutlar ile aday niteliklerinin daha verimli ve doğru bir şekilde değerlendirilmesinde insan kaynakları birimlerine asistanlık yaparak seçme ve yerleştirme süreçlerinde kullanılabilir. İK birimleri, adayların beceri ve deneyim alanları hakkında bilgi almak için ChatGPT kullanabilir.

  Ek olarak ChatGPT;

  • CV analizinde ve belirli bir işin gereklilikleriyle uyumlu anahtar kelimeleri belirlerken,
  • İş gerekliliklerine ve aday niteliklerine göre düzenlenmiş görüşme soruları oluştururken,
  • Görüşmeleri planlama ve yürütme aşamasında süreçleri kolaylaştıracak tablolar ve şablonlar düzenlerken,

  kullanılabilir.

  ChatGPT, seçme ve yerleştirme sürecini düzene sokmanızı sağlayacak içgörüler vererek daha verimli ve etkili işe alma kararları sağlayabilir.

  Özlük ve Yasal Uyum Süreçleri

  ChatGPT, çalışanların politika ve prosedürlerle ilgili sorularını yanıtlamak ve belgeler için şablon oluşturulması gibi görevlerde destek sağlayabilir. ChatGPT hem İK personelinin hem de çalışanların; yasa, yönetmelik ve kanunlar ile ilgili soruları hakkında fikirler verebilir. Böylece İK ekiplerinin ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlarken, aynı zamanda daha stratejik ve katma değerli görevlere odaklanmak için zaman kazanmalarına yardımcı olabilir.

  Oryantasyon Yönetimi

  ChatGPT, insan kaynakları birimlerinin oryantasyon sürecinde yeni işe başlayan çalışanların işe alışmalarına yardımcı olmak için bir asistan olarak kullanılabilir. Doğru komutlar ile ChatGPT'e sorular sormak; şirket politikaları hakkında sıkça sorulan soruları yanıtlamak, yan haklar ve ücretler hakkında bilgi vermek gibi pek çok prosedürün içeriğinin hazırlanması ve düzenlenmesini kolaylaştırabilir. ChatGPT ile yeni işe başlayan çalışanlar için özel eğitimlerde kullanılacak materyaller ve eğitim planları oluşturulabilir. Kısaca ChatGPT'den insan kaynakları oryantasyon sürecinde destek alınması, işe alım sonrası sürecini hem organizasyonlar hem de çalışanlar için daha kolay bir hâle getirebilir.

  Performans Yönetimi

  ChatGPT, performans değerlendirmeleri ve hedef belirleme gibi görevleri kolaylaştırmak için insan kaynakları birimindeki performans yönetimi sürecinde kullanılabilir. Performans değerlendirmelerinden sorumlu İnsan Kaynakları görevlisi, her çalışan için kişiselleştirilmiş değerlendirme formları ve hedef planlar oluştururken, süreçleri hızlandırmak için ChatGPT'ye komutlar yöneltebilir. ChatGPT; yöneticilere, uygun bir dil önererek ve performans yönetimi sürecinde ortaya çıkabilecek yaygın sorunları ele alarak, geri bildirim verme ve koçluk sağlama konusunda da yardımcı olabilir. ChatGPT'nin performans yönetiminde kullanılması hem İnsan Kaynakları birimlerinin hem de çalışanların kendi performanslarını değerlendirme süreçlerinin verimliliğini ve etkinliğini artırabilir.

  Eğitim ve Gelişim Yönetimi

  ChatGPT, eğitim materyallerinin oluşturulmasına yardımcı olmak ve çalışanlara kişiselleştirilmiş koçluk sağlamak için insan kaynaklarının eğitim ve gelişim süreçlerinde kullanılabilir. Örneğin; ChatGPT, eğitimler ve sınavlar gibi yazılı eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılabilir. GPT3 kullanılarak etkileşimli, konuşmaya dayalı rehberlik ve geri bildirim sağlamak için sanal veya artırılmış gerçeklik eğitim deneyimlerine de entegre edilebilir. ChatGPT, insan kaynakları profesyonelleri için çalışanların eğitim ve gelişim deneyimini geliştirerek, daha verimli, etkili ve ilgi çekici hâle getiren değerli bir araç olabilir.

  Sonuç olarak, ChatGPT gibi yapay zekâ dil modellerinin insan kaynakları süreçlerine entegrasyonu; organizasyonlara işe alım, çalışan gelişimi gibi İK operasyonlarını iyileştirmeleri için yeni fırsatlar sunuyor. Ayrıca yinelenen görevleri otomatikleştirmekten, kişiselleştirilmiş eğitim programları oluşturmaya kadar kuruluş ve çalışanlar için birçok fayda sağlıyor. Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, yapay zekânın İK endüstrisinde çeşitli gelişmeler yaratmak için kullanılabileceği daha fazla yol görmeyi bekleyebiliriz.

  Bu makalemizin, ChatGPT gibi yapay zekâ örneklerinin, organizasyonunuzun İK süreçlerine nasıl dâhil edebileceği konusunda değerli içgörüler sağladığını umuyoruz.

  Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde bizimle iletişime geçiniz.

  Bu makale ChatGPT'nin 30 Ocak 2023 güncellemesi kapsamındaki yetenekleri içermektedir.

  Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

  Yazar

  Civan Güneş

  Digital Marketing Specialist

  Kerem Akdağ

  Business Development & Marketing Consultant
  /en/blog/work-life/item/what-is-chatgpt-how-is-it-used-in-human-resources-processes

  Diğer Makaleler

  Başlayalım
  Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

  Daha fazla bilgi
  almak ister misiniz?

  Bu web sitesi çerez kullanıyor.

  Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

  Çerez Tercihleri Cookie Preferences

  Çerezleri Ayarla

  Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

  Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com