Open menu

09 Ocak 2024

2024 İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) Ne Kadar? İşsizlik Maaşı Hesaplama
×

Yazar Civan Güneş, Kategori Çalışma Hayatı

2024 İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) Ne Kadar? İşsizlik Maaşı Hesaplama

  İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) Nedir?

  "İşsizlik maaşı" ya da Kanun'da belirtilen adı ile "İşsizlik ödeneği", öncesinde sigortalı olarak çalışmış ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen tüm şartlara uygunluk sağlayan kişilerin, işsiz kalmaları sonucunda uğradıkları gelir kaybını önlemek amacıyla ekonomik açıdan desteklenmeleri için sağlanan ödenektir. İşsizlik maaşı, Kanun'da belirtildiği üzere sigortalı işsizlere birtakım koşulları sağlamalarına istinaden işsiz kaldıkları dönemde belirli bir süre ve miktarda yapılmaktadır. İşsizlik maaşı ödenmesinin amacı, işsiz kalan bireyin, işsiz kaldığı dönemde kendisi ve ailesinin yaşamını sürdürebilme imkânına sahip olma hakkıdır.

  CottBlog Abone Ol
  CottBlog Subscribe

  İşsizlik Maaşından (İşsizlik Ödeneği) Yararlanma Şartları Nelerdir?

  İşsizlik maaşından yararlanabilmek için İşsizlik Sigortası Kanunu'nda açıkça belirtilmiş bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar şu şekilde özetlenmiştir:

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

  İşsizlik Maaşına (İşsizlik Ödeneği) Başvuru Nasıl Yapılır?

  İşsizlik maaşına hak kazanabilmek için, kişinin hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular, en yakın İŞKUR birimlerine şahsen gidilerek ya da online olarak www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilmektedir. Mücbir sebepler dışındaki hâllerde, 30 gün içerisinde başvurulmaması durumunda, gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

  İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) Ne Kadar Süre ile Ödenmektedir?

  Kanun'da belirtilen tüm şartlara uygunluğun sağlanması hâlinde, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içerisinde;

  • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
  • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

  süre ile işsizlik maaşı (işsizlik ödeneği) ödenmektedir.

  İşsizlik Maaşına Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler Nelerdir?

  İşsizlik maaşına (işsizlik ödeneğine) hak kazanan sigortalı işsizlere sunulan hizmetler şunlardır:

  • İşsizlik Ödeneği (İşsizlik Maaşı)
  • Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Ödenmesi
  • Kişinin niteliklerine göre yeni bir iş bulma
  • Meslek geliştirme, meslek edindirme ve yetiştirme eğitimleri

  2024 İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) Ne Kadar?

  İşsizlik maaşı (işsizlik ödeneği), sigortalının çalıştığı son dört ay içindeki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. İşsizlik maaşının (işsizlik ödeneği) miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik maaşı (işsizlik ödeneği) damga vergisi dışında herhangi bir vergiye ya da kesintiye tabi tutulamaz.

  İşsizlik Maaşı Hesaplama 2024 (İşsizlik Ödeneği):

  Peki 2024 işsizlik maaşı ne kadar?

  Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Oranı İşsizlik Ödeneği Miktarı
  Son 4 Ay 2024 Yılına Ait Asgari Ücretle Çalışan 20.002,50 TL 8.001,00 TL 0,00759 7.940,27 TL
  Son 4 Ay 25.000,00 TL ile Çalışan 25.000,00 TL 10.000,00 TL 0,00759 9.924,10 TL
  Son 4 Ay 41.000,00 TL ile Çalışan 41.000,00 TL 16.002,00 (*) 0,00759 15.880,54 TL

  (*) Hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemeyeceği için sigortalı işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır.

  İşsizlik Maaşı Ne Zaman Ödenir?

  İşsizlik maaşı (işsizlik ödeneği) başvuruları, kişinin başvurusunu izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde işsiz bireyin şahsına ödenir. İşsizlik ödeneğini erken tarihe almak noktasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkili konumdadır.

  Sigortalı işsizlere yapılacak olan ödemeler, İŞKUR'a bildirilen Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, bildirilen hesap numaralarının eksik ya da hatalı olması durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılmaktadır.

  İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) Hangi Durumlarda Kesilir?

  İşsizlik maaşının (işsizlik ödeneğinin) kesilmesine ilişkin hâller, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 52'nci maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneği aldıkları süre içerisinde;

  • İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştığı işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi, haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden,
  • İşsizlik ödeneği aldığı süre içerisinde, gelir sağlayan bir işte çalıştığı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı (emekli) aldığı tespit edilen,
  • İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen,
  • Haklı bir nedene dayanmaksızın, İŞKUR tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içerisinde temin etmeyen sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilmektedir.

  Ancak belirtilen bu hâllerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

  İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

  İşsizlik ödeneğine hak kazanan bireylerin ödeneğin alındığı süre içerisinde aşağıdaki durumlara dikkat etmesi gerekmektedir:

  • İkamet adresinin değişmesi,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
  • Yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması,
  • Yurtdışına çıkılması,
  • Bir işte çalışmaya başlanması,
  • Mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,

  hâllerinde 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170'e bildirilmelidir.

  İşsizlik ödeneğinden yararlan sigortalı işsizler, kendi kusurları ile bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

  İşsizlik Maaşı Alırken Sağlık Hizmetlerinden Yararlanılabilir mi?

  İşsizlik maaşı (işsizlik ödeneği) alan bir kişi işsizlik maaşını aldığı süre zarfı boyunca Genel Sağlık Sigortası'ndan faydalanabilmektedir. Aynı zamanda işsizlik maaşı almaya hak kazanan bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de Genel Sağlık Sigortası kapsamında olmaktadır.

  İşsizlik Maaşına (İşsizlik Ödeneği) Başvururken İstenen Belgeler Nelerdir?

  İşsizlik maaşı için başvuru esnasında istenilen belgeler şu şekildedir:

  • İşten ayrılış bildirgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
  • İşsizlik maaşı dilekçesi
  • İşsizlik maaşı başvuru formu (e-Devlet üzerinden alınabilir)
  • Nüfus cüzdanı

  İşsizlik Maaşı Yeniden Başlatılabilir mi?

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50'nci maddesine göre:

  "Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanun'un öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanun'un öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması hâlinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir."

  olarak belirtilmiştir.

  Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde bizimle iletişime geçiniz.

  Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

  Yazar

  Civan Güneş

  Digital Marketing Specialist
  /en/blog/work-life/item/unemployment-benefit-calculation-and-amount

  Diğer Makaleler

  Başlayalım
  Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

  Daha fazla bilgi
  almak ister misiniz?