+90 212 244 9222

Etiketler: Danışmanlık

Kişisel Vergi Beyannamesi

Türkiye’de bordro, insan kaynakları ve vergi mevzuatı alanında lider konumda olan CottGroup®, deneyimli bordro uzmanları ve vergi danışmanları ile beraber yıl içinde elde ettiğiniz ücret gelirlerine dair vergi beyannamesinin hazırlanması için çözüm ortağınız olmaya hazır.

Merak Etmeyin, Biz Yanınızdayız

Sizin ihtiyacınıza göre şekillendirilecek butik ve en uygun çözümlerimiz ile; vergi danışmanlığı, mevzuat hakkında bilgilendirme ve beyanda bulunacağınız ücret gelirlerin nasıl hesaplanacağı hakkında destek olmaya hazırız. Vergi danışmanlarımız kişisel vergi beyannamesi hazırlamanız ve beyan etmeniz esnasında destek vererek sizi en doğru şekilde bilgilendirecek, yönlendirecektir. Kişisel vergi beyannamesi hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ücret Gelirleri Nasıl Hesaplanır? Nasıl Beyan Edilir?

Hizmet dahilinde, sizinle yapacağımız birebir görüşmelerin ardından hangi gelirlerinizin beyan edileceğini detaylı olarak analiz ederek; en doğru bilgiye sahip olmanızı sağlarken, süreç içinde izlenecek adımları en kolay haliyle size sunabiliyoruz. Bu sayede, olası yanlış beyanname hazırlığı ve bildirimi sonucunda karşılaşılma ihtimali olan tüm riskler, uzman bordro ekibimiz ve vergi danışmanlarımızın bilgi birikimi ve tecrübeleri ile ortadan kaldırılmaktadır.

Türkiye’de Ücretlere İlişkin Kişisel Vergi Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

Ücret geliri elde eden çalışanlar için yıllık ücret gelirlerinin Gelir Vergisi Kanunu’na göre her yıl belirlenen belirli limitleri aşması halinde, yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışanların beyana tabi başka gelirleri olması halinde (kira geliri, vb.) bu gelirlerin de ücret gelirleri ile birlikte aynı beyannamede ilgili Vergi Dairesi’ne beyan edilmesi gerekmektedir.

Yıl içinde stopaj yoluyla kaynakta kesilen gelir vergisi tutarları ise yıllık beyanname üzerinden mahsup edilebilecektir. 

Bu noktada, ücretlere ilişkin gelir beyannamesi kapsamında öncelike ücret gelirinin; yıllık gelir vergisi ile beyana tabi olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Bunun detaylıca anlaşılması kişilerle olan görüşmelere bağlı olmaktadır.

Şöyle ki:

 1. Eğer ücretler tevkif suretiyle vergilendirilmiş ise; bu ücret gelirlerinin tek bir işveren mi yoksa birden fazla işveren tarafından mı gelirin elde edildiğine ve bunlara ilişkin beyan limitlerine bakılması gerekir.
 2. Eğer ücretler tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ise: ücretlerin yabancı bir ülkede yerleşik olan kurumdan direkt olarak elde edilip edilmediği, ayrıca vergi mevzuatı dahilinde istisnai bir durum olup olmadığı incelenmelidir.
 3. Bununla birlikte kişilerin beyana tabi başka gelirleri de olabilmektedir (kira geliri vb.). Böyle bir durumun olup olmadığı da incelenip kişi bilgilendirilmelidir.

Çözüm Ortağınız CottGroup®

Tüm sürece ek olarak, karmaşık yapıdaki farklı yasaların da bir araya gelip, çevre mevzuatların da harmanlanması ve bu bilgiler ışığında incelemelerin yapılması, doğru beyanda bulunabilmek adına önem teşkil eder.

Uzun yıllara dayanan bilgi birikimiz sayesinde, hızlı ve doğru çözümler ile yararlanabileceğiniz vergi indirimlerine dair ihtiyacınız olan desteği size sunabilmekteyiz.

Personel Yardım Masası

Personel yardım masası (help-desk service), firmaların İnsan Kaynakları ve Muhasebe departmanları başta olmakla beraber, farklı birimlerin üzerinde oluşan iş yükünü azaltmayı hedeflerken, aynı zamanda personel memnuniyetini ve verimliliği arttırmaktaya yönelik geliştirilmiş bir hizmettir. Departmanlar üzerindeki iletişim yükünü azaltan çözümümüz sayesinde, şirketlere ek menfaat sağlanması hedeflenir. Sorularının profesyonel bir ekip tarafından yanıtlanacağını bilerek çalışan personelinizin motivasyonu, help-desk çözümlerimiz sayesinde artmakta ve iş süreçlerinizin kalitesinin de aynı şekilde arttırılması hedeflenmektedir.

Personel yardım masası ticket sistemi ile personelinizin ihtiyaçlarına aşağıdaki konular dahilinde tecrübeli ekibimiz ve teknolojik alt yapımız ile danışmanlık sağlamaktayız.

Personel Yardım Masası (Help Desk) Hizmet Kapsamımız;

 • SGK, Vergi sorguları (ücret ve maaş artışı dışındaki sorgular) için bir bilet (ticket) kaydı açılarak, personelin yardım masasında soru sormasına olanak sağlanması ve cevap sürelerinin takibi.
 • Acil durumlar için bire bir telefon servisi.
 • Personele vize veya benzeri başvurular için gerekli belgelerin sağlamak.
 • Süreçler ve süreç yönetimi ile ilgili sorguları müşterilerimizin idari yönetimine iletmek ve çözümleri personele aktarmak.
 • Yapılan tüm görüşmeleri periyodik olarak yazılı kaydetmek ve müşteri ile paylaşmak.

SGK İstihdam Teşvikleri

Günümüzde şirketlerin birçoğu yararlanabilecekleri teşviklerden haberdar değiller. Bununla beraber, ilgili teşviklerin hesaplanması ve uygulanması karmaşık yapıları sebebiyle şirketlere ek işgücü ve hesaplanma zorlukları yaratabilmektedir.

CottGroup® olarak, şirketlerin çeşitli operasyonları yönetmek amacıyla tüm iş modellerine uygun pratik çözümler üreten teknolojik altyapı ve bilgi donanımıyla beraber her ölçekteki şirketlerin teşvik hesaplamalarını müşterilerimiz adına doğru, güvenilir ve hızlı bir şekilde hesaplayıp, verimliliklerini ve kazançlarını arttırmayı hedeflemekteyiz. Bu alanda sunduğumuz ileri teşvik yönetimi ve teşvik danışmanlığı hizmetimiz, devletin sağladığı SGK prim, istihdam, eğitim programı, AR-GE yatırımı, işsizlik ödeneği gibi bir çok teşvikin doğru ve size en yüksek kazanç sağlayacak şekilde hesaplanmasını kapsar.

Bordro hesaplama ve ilgili süreçlerin danışmanlığı alanında sektör lideri olan organizasyonumuz, sadece standart teşviklerin değil, işyerlerinde istihdamı destekleyen veya benzeri teşviklerin doğru yöntemler ile kişi özeline göre hesaplanarak ilgili ay içindeki kazancınızın optimum seviyelere ulaşması konusunda yol göstericinizdir. İleri teşvik uygulamaları ve ilgili danışmanlık hizmetimiz ile, sizin ek bir sistem veya arayüz kullanmanıza gerek kalmadan, mevcut bordro yapınızı inceliyoruz. İncelemelerimiz sonucunda yararlanabileceğiniz teşviklerin analizini yapıp size detaylı raporlamaları sunuyoruz. Sunulan raporlarımız işyeri, kişi ve uygulanan teşvik bazında alt kırılımlarla detaylı olarak size iletilir.

Sunduğumuz hizmetimiz sayesinde şirketinize sadece kazanç değil aynı zamanda zaman tasarrufu, yüksek güvenlik ve teknoloji ile hatasız işlem, hızlı ve esnek raporlama sunar. Bütün işlemler, üst düzey hassasiyet ile kişisel verilerin korunması kanunu dahilinde yapılmaktadır.

İnsan Kaynakları

İş dünyasının, atiklik, beceri ve değişim gerektiren oldukça dinamik bir çevre olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Söz konusu insan kaynakları alanı ise bu ifade bizce daha doğru olamazdı.

CottGroup® yaklaşımı ile İK alanında yeni uygulamalar ortaya koyma arayışında olup, başarılı olunacağı kanıtlandıktan sonra bu uygulamaları işleme koyabilmeyi amaçlar. Ek olarak, bütünsel hizmetlerimiz, müşterilerimizin, deneyimli İK uzmanlarımızdan alacakları destekten emin bir şekilde ve gönül rahatlığıyla İK faaliyetlerini CottGroup®'tan outsource edebilecek olmalarını ifade etmektedir.

Hizmetlerimiz tüm istihdam aşamalarını ve işe alımdan işten ayrılmaya kadar aradaki bütün süreçler dahil olmak üzere İK yönetimini kapsamaktadır.

CottGroup®'un bu alanda sunduğu bazı hizmetler:

 • İşe alım ve Yerleştirme
 • Tazminat ve Yan Hakların Planlaması
 • Terfi Planlaması
 • Performans Yönetimi
 • İşten Ayrılma Takibi
 • Personel Dosya Takibi
 • Personel Şikayet Desteği
 • Geri Bildirim Sistemleri (180, 360)
 • Kişisel Eğitim ve Gelişim
 • İş Hukukuna Uygunluk
 • Politika Geliştirme ve Uygulama
 • Uyarlanabilir İK Çözümleri

Bu tür hizmetleri, İK faaliyetlerini iyi ayarlamış olan bir sağlayıcıdan tedarik etmenin faydaları, ihtiyaçlarınız için düşük maliyetli, basitleştirilmiş ve standartlaştırılmış çözümler elde etmeniz olmaktadır.

Yönetimin ve genel idare gereksinimlerinin azaltılması ile değerli kaynaklarınız kurumunuz içerisinde farklı bir alanda kullanılabilecektir.

Görüldüğü gibi, bu hizmetlerden elde edilebilecek faydaların listesi yazmakla bitmez denebilir, ancak kesin olan birşey varsa o da CottGroup®'un sunduğu İK hizmetlerinin üzerinde kalite kokusu bulunacağının garantisidir.

Danışmanlarımızın başarınızın önünü nasıl açacağını öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Danışmanlık

Danışmanlık

Danışmanlarımız, farklı alanlardaki ihtiyaçlarınız için sizlere etkili bir yol haritası, takip edilecek adımlarla ilgili açık yönlendirmeler ve düzenli geribildirim sunmaktadır. Hukuki detayları nedeniyle kavranması oldukça güç olan mevzuat ve genel uygulamalar, danışmanlarımız tarafından sizlere sorunsuz bir şekilde aktarılır. Tüm aşamalarda gerçekleştirilen geri bildirimlerle süreci takip etmeniz sağlanır. Danışmanlarımızın uluslararası yasal ve mali konular ile Türkiye'deki yerel uygulamalar hakkında kayda değer tecrübeleri bulunmaktadır.

Devamı
Dış Kaynak

Dış Kaynak

CottGroup® danışmanları, her sektörden şirkete, Türkiye operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olabilecek; bordro, muhasebe, vergi ve yönetim konularında pratik çözümler ve hizmetler sunmaktadır. Danışmanlarımız, uzun yıllara dayanan tecrübeleri, geniş bir müşteri portföyüne hizmet verme alışkanlıkları ile insan, teknoloji ve süreçlerin dengeli kullanımındaki uzmanlıkları sayesinde dış kaynak kullanım ihtiyaçlarınızı birer başarı öyküsüne dönüştürürler.

Devamı
Teknoloji

Teknoloji

Online (SaaS) çözümlerimiz şirketlerin iş süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede müşterilerimiz, kağıt, zaman ve paradan tasarruf ederek verimliliklerini arttırmaktadırlar. Çözümlerimizin temel faydaları; kurulumun son derece kolay olması, hızlı çalışılabilmesi, düşük maliyetli olması, uzun bir kullanıcı eğitimi gerektirmemesi ve herhangi bir noktadan 7 gün 24 saat erişilebilir olmasıdır.

Devamı
Eğitim

Eğitim

CottGroup®, yüksek kaliteli, iş kanunu, bordro uzmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği, işletme eğitimleri sunmaktaki uzmanlığının yanı sıra; işiniz ile ilgili gereken diğer eğitimleri de tespit edebilen ve bu eğitimleri tasarlayıp gerçekleştirebilen uzman bir eğitim kadrosuna sahiptir. Online ve canlı eğitimlerimiz en çağdaş tekniklerle hazırlanmıştır. Geniş eğitim kataloğumuz ve uyguladığımız eğitim yönetim sistemi ile bireysel ve kurumsal gelişime katkıda bulunuyoruz.

Devamı
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.