Mevzuat

blog-banner

22Mart2018

TEŞVİKLERDEN GERİYE DÖNÜK YARARLANMA HAKKI

TBMM Genel Kurulunda, "torba tasarı" olarak bilinen ve Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'ndaki 17. Madde 21.03.2018'de kabul edildi.

Buna ek olarak, geriye dönük teşviklerden yararlanma ile ilgili Torba Tasarı maddesi 27 Mart 2018 tarihinde 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlgili maddenin yürürlülük tarihini takip eden ayın başından, bir başka ifadeyle 1 Mayıs 2018'den itibaren başlamakta ve Mayıs ayının sonunda sona ermektedir.

Bu maddenin yürürlüğüe girmesi ile birlikte bir ay içinde başvuru yapmayan işverenler, geçmişe dönük teşvikler ile ilgili hak kaybına uğrayacaklardır. Ayırca, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait sistemlerin bu dönemdeki yoğunluk durumuna göre hesaplamaları n uzun zaman alacağı ve yoğun trafik nedeniyle bildirge sorunları yaşanacağını öngörülmektedir. Bu nedenle işverenlerin geriye dönük olan alacaklarını gecikmeden tespit etmeleri önem arz etmektedir.

Written by Burcu Özel, Posted in Sgk Kanunu

21Mart2018

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANDI

10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7099 Sayılı yasayla birlikte değişiklik yapılan konularda süreçlerin iyileştirilerek, katlanılan işlem maliyetlerinin de azaltılması amacıyla düzenlemeler yapılmıştır.

Written by Selma Kıy

08Mart2018

ÇALIŞMA İZİNLERİ BAŞVURUSU VE UZATIMI SÜREÇLERİNDE YENİ UYGULAMALAR İŞLEME ALINMIŞTIR.

Gündeme gelen yeni değişiklik dolayısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma izni başvuru süreçlerinde bir takım operasyonel değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu değişiklik bundan sonra hem ilk başvurular hem de mevcuttaki çalışma izinlerinin uzatımında geçerli olacaktır.

Written by Suzan Tepe, Posted in İş Kanunu, Vatandaşlık ve Göçmenlik Mevzuatı

07Mart2018

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN VERGİ HARİTASI

Her yıl gerçek kişilerce elde edilen kira gelirleri Mart ayının 25 ine kadar Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ile ilgili vergi dairesine beyan edilmektedir. Kira gelirlerinin dışında hangi gelirlerin GMSİ kapsamına dahil olduğu GV Kanunu Madde 70 de belirtilmiştir.

Kira geliri beyanında götürü gider uygulaması ve gerçek gider uygulaması olmak üzere iki yöntem esastır. Bu yıla kadar götürü gider uygulamasında oran %25 olarak dikkate alınmaktaydı ancak bu oran 2017 yılında elde edilen kira gelirleri beyanından başlamak üzere %15 oranına düşürülmüştür. Aşağıdaki  tabloda sadece mesken ve işyeri kira gelirleri ile ilgili bilgi verilmiş olup detaylı bilgi ve daha fazlası için lütfen müşteri temsilcinize ya da bir uzmana başvurunuz

 

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Kanunu

1 2 3 4 5  >>