Mevzuat

blog-banner

08Ocak2018

İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANI VE ÖDEMESİNDE SON GÜN 31.01.2018

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. İlan ve reklam işlerini ifa edenler, (reklam şirketleri) başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili Belediyeye ödemekle yükümlüdür.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Kanunu

05Ocak2018

2018 I.DÖNEM - MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Araç sahipleri her yıl iki taksit halinde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemekle yükümlüdür. Kara taşıtlarının dışında uçak, helikopter ve motorlu deniz taşıtları da bu vergiye tabi olan araçlar arasında yer alıyor.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Kanunu

04Ocak2018

2018 I.DÖNEM - GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI

04.01.2018 Tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27998389-010-06-02-138 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgede memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

A) Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı

Güncellenen katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.08.2018 – 30.06.2018 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı 5.001,76.- TL,

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Kanunu, İş Kanunu

02Ocak2018

2018 YILI ASGARİ ÜCRET VE YASAL PARAMETRE DEĞİŞİKLİKLERİ

a. Asgari Ücret

29 Aralık 2017 tarihinde Çalışma Bakanlığı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan basın duyurusu ile 2018 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Konu ile ilgili Resmi Gazete henüz yayınlanmamıştır.

Written by Burcu Özel, Posted in Sgk Kanunu

1 2 3 4 5  >>