Mevzuat

blog-banner

10Temmuz2018

7103 SAYILI KANUNDAN DOĞAN GELİR VERGİSİ TEŞVİKİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen Geçici 21 inci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 304 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 6 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesi ile, aynı Kanunun Geçici 19 ve 20 nci maddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için; prim ödeme gün sayısını dikkate alarak asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının beyannamede tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle, gelir vergisi stopaj teşviki sağlanmaktadır.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Kanunu

10Temmuz2018

GELİR VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN 31 TEMMUZ 2018

2017 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit ödemesi için Son Gün 31 Temmuz 2018’dir.

Mükellefler vergilerini,

  • Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile,
  • Anlaşmalı bankalardan,
  • Tüm vergi dairelerinden ödeyebileceklerdir.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergilerinin, Başkanlığın internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka / kredi kartları ile ödenmesi mümkündür.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Kanunu

09Temmuz2018

2018 2.DÖNEM - MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Araç sahipleri her yıl iki taksit halinde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemekle yükümlüdür. Kara taşıtlarının dışında uçak, helikopter ve motorlu deniz taşıtları da bu vergiye tabi olan araçlar arasında yer alıyor.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Kanunu

05Temmuz2018

2018 II.DÖNEM - GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI

04.07.2018 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27998389-010-06-02-5278 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgede memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

Written by Burcu Özel, Posted in Vergi Kanunu, İş Kanunu

1 2 3 4 5  >>