Mevzuat

blog-banner

21May2019

MAYIS AYI YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN HATIRLATMA

Vergi Levhası Alma Zorunluluğu

Gelir/kurumlar vergisi beyannamelerine istinaden elektronik ortamda oluşturulan ve internet vergi dairesine aktarılan vergi levhalarının, vergi mükelleflerinin bizzat kendileri tarafından veya bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla mayıs ayı sonuna kadar internet vergi dairesinden yazdırılması gerekmektedir.

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununa istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Mükelleflerin hizmet aldıkları Mali Müşavirleri ya da mükellefler tam tasdike tabi ise kendi şifreleri ile vergi levhasını oluşturmalıdır.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku

20May2019

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE YENİ VERGİ UYGULAMASI

15.05.2019 tarih ve 30775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (“BSMV”) oranlarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmakta olan BSMV oranı, 15.05.2019 tarihinden itibaren binde 1 olarak belirlenmiştir. Hal böyle olmakla birlikte, Karar’a göre aşağıda sayılı kambiyo muamelelerinde BSMV satış tutarı sıfır olarak uygulanmaya devam edecektir:

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları.

Written by Seda Arıcı, Posted in Kambiyo Mevzuatı

13May2019

SAĞLIK SEBEBİYLE BEKLEME SÜRESİNİ AŞAN DEVAMSIZLIKTA DERHAL FESİH

09.05.2019 tarih ve 30769 sayılı Resmî Gazete’de, 2017/9 Esas ve 2018/10 Karar numaralı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı (“Karar”) yayımlanmıştır.

Written by Seda Arıcı, Posted in İş Kanunu

09May2019

YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLARIN SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ GENİŞLETİLDİ

Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esaslar 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu (“Kanun”) ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile düzenlenmiştir. İşbu mevzuata göre, işyerlerinde yabancı uyruklu çalışanların analık halinde çalışma ve süt izni hariç olmak üzere eksik gün nedenleri kabul edilmemekte, ayda 30 gün bildirimi aranmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) 18.03.2019 tarihli yaptığı düzenleme ile eksik gün belgelerinde revizyon yapmış; ayrıca yabancı uyruklu kişinin yurtdışında geçireceği süreler hususunda işverenden aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi istenmesi konusunda düzenlemeler getirmiştir.

Written by Seda Arıcı, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku, Vatandaşlık ve Göçmenlik Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x