Mevzuat

blog-banner

04Kasım2019

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bordro Outsource Sürecini Nasıl Etkiliyor?

Türkiye'de kişisel verilerin korunması ile ilgili atılan en önemli adım Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'dur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ve bu verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere, uyumluluk için 7 Nisan 2018 tarihine kadar süre tanıyan hükümler içermektedir. Benzer şekilde Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (EU General Data Protection Regulation - GDPR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girerek Avrupa'daki kişisel verilerin korunması gelişmelerinin önemli bir aşaması olmuştur.

Written by Selim Tankut Akdağ, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

01Kasım2019

E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter Uygulamaları 2020’de Başlıyor

19.10.2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ve 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv uygulamalarında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ kapsamında yapılan düzenleme ile birlikte e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi kullanılmakta olan belgelere ek olarak, e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerini düzenleyen mükellefler de kapsama alınmıştır.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku

16Ekim2019

Veri İhlal Bildirimi Yapılırken Dikkat Edilecekler 2019/271 Sayılı Karar İle Belirlendi

6698 sayılı KVKK’nın 12. Maddesinin 5. Fıkrasında, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildireceği; Kurul’un, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebileceği düzenlenmiştir.

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

10Ekim2019

Şube ve İrtibat Bürolarının VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında 2019/225 Sayılı Kurul Kararı Yayımlandı

Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’de işlemekte oldukları kişisel veriler nedeniyle;

Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler,

Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubeleri,

Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki irtibat bürolarının

6698 sayılı KVKK’ya göre veri sorumlusu sayılıp sayılmayacağı ve Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) beyanda bulunma yükümlülüğü olup olmadığının incelenmesi neticesinde Kurul, 2019/225 sayılı kararı (“Karar”) vermiştir.

Written by Dila Şen, Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x