Mevzuat

blog-banner

20Mart2019

GELİR VERGİSİ’NDE EKSİK ÖDEME SINIRININ YÜKSELTİLMESİNE DAİR DETAYLAR BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından “Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No.301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.307)” (bundan böyle kısaca “Tebliğ”) 15.03.2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim şartlarının varlığı bakımından 01.01.2019 tarihinden itibaren dikkate alınacak eksik ödeme sınırının yükseltilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Written by Seda Arıcı, Posted in Vergi Kanunu

13Mart2019

DEĞERSİZ ALACAKLARIN BEYANINA İLİŞKİN OLARAK KDV BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bildiğiniz üzere 15.02.2019 Tarihli ve 30687 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 23)” ile 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştı.

Getirilen değişiklikler arasında yer alan değersiz alacaklara ilişkin yapılan önemli değişikliğe ilişkin detaylı açıklamalarımız şu şekildedir:

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Kanunu

13Mart2019

KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINDI

Bilindiği üzere, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (“Kanun”) ek 9.maddesinde 7103 sayılı Kanun’un 68.maddesiyle yapılan düzenleme neticesinde konut kapıcılığı işyerleri de kolay işverenlik kapsamına dahil edilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından 05.03.2019 tarihinde yayımlanan 2019/6 sayılı Genelge ile konut kapıcılığı işyerlerine uygulanacak usul ve esaslar açıklanmıştır.

Written by Selma Kıy, Posted in Sgk Kanunu

12Mart2019

KVKK’DAN “SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI” İLE VERBİS HAKKINDA YENİ AÇIKLAMALAR

Gelişen internet teknolojileri ve dijital olarak tutulan kişisel verilerin artışı nedeniyle kişisel verilerin korunması her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu anlamda gerek yerel bilgi güvenliği gereksinimlerini gerek Avrupa Birliği ile entegrasyonu sağlamak amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) ulusal mevzuatı geliştirmekte ve uygulamaya yönelik ek kaynaklar yayımlamaktadır.

Written by Seda Arıcı, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x