Sosyal Güvenlik Hukuku

 
04Eylül2019

İSTİRAHATTE OLAN İŞÇİLER SİGORTALILIĞI SONA ERDİĞİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALAMAYACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 31.07.2019 tarihli ve 96597630-010.07.01-E.11144299 sayılı genel yazısında, uygulama birlikteliğinin bulunmaması nedeniyle kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile ilgili bazı açıklamalara yer verilmiştir.

Written by Selma Kıy, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku

04Eylül2019

YURTDIŞI BORÇLANMASIYLA EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM

19.07.2019 tarihli, 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Torba Kanunla, “3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’da” değişikliklerle borçlanma prim oranları artırılmış ve borçlanılan sürelerin kabul edileceği sigortalılık statüsünde değişikliğe gidilerek yurtdışında çalışmış olan Türk vatandaşlarının, yurtdışı borçlanması yoluyla SGK’dan emekli olma imkanı zorlaştırılmıştır.

Written by Selma Kıy, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku

29Temmuz2019

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN TÜM TÜRKİYE’DE UYGULANMASI 01.01.2020 TARİHİNE ERTELENDİ

09/08/2016 tarihinde 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kanun ile birlikte Muhtasar Beyanname ve Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinin birleştirilmesine ve “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname olarak yürürlüğe konulmasına karar verilmişti.

Written by Selma Kıy, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku

14Haziran2019

2016/21 SAYILI SGK GENELGESİ'NDE DEĞİŞİKLİK

2019/12 sayılı ve 21.05.2019 tarihli SGK Genelgesi ile 2016/21 sayılı Genelge’de yer alan “6.2. Sigortalılara Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin İşveren Prim Borçlarına Mahsup Edilmesi” başlıklı bölümün 1. paragrafı, “6.7.3. Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi İle İlgili Diğer Konular” başlıklı bölümünün 11. paragrafı, “6.8.1. Kağıt Ortamında İş Göremezlik Belgesi ve Çalışabilir Belgesinin Düzenlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar” başlıklı bölümünün 3. paragrafı değiştirilmiştir.

Written by Selma Kıy, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x