Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

16Ekim2019

Veri İhlal Bildirimi Yapılırken Dikkat Edilecekler 2019/271 Sayılı Karar İle Belirlendi

6698 sayılı KVKK’nın 12. Maddesinin 5. Fıkrasında, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildireceği; Kurul’un, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebileceği düzenlenmiştir.

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

10Ekim2019

ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ VERBİS’E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA 2019/225 SAYILI KURUL KARARI YAYIMLANDI

Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’de işlemekte oldukları kişisel veriler nedeniyle;

Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler,

Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubeleri,

Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki irtibat bürolarının

6698 sayılı KVKK’ya göre veri sorumlusu sayılıp sayılmayacağı ve Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) beyanda bulunma yükümlülüğü olup olmadığının incelenmesi neticesinde Kurul, 2019/225 sayılı kararı (“Karar”) vermiştir.

Written by Dila Şen, Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

20Eylül2019

YURT DIŞINDA YERLEŞİK VERİ SORUMLULARININ VERBİS’E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ŞARTLARI

Kişisel verilerin bir kısmının veya tamamının yurt dışında yerleşik kurucu / ortak yabancı şirkete aktarılması ve yurt dışında yerleşik şirketin bu verileri kendi amaçları doğrultusunda kullanması durumunda, yurt dışındaki şirketin Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi (“VERBİS”)’ne kayıt yükümlülüğü doğmaktadır. Bu aktarımlar, genel bir ifade ile yurt dışında bulunan şirket tarafından sağlanan ve yönetilen bir kayıt sistemine Türkiye'deki tüzel kişiliğe ait çalışan, tedarikçi ve müşterilere ait verilerinin tamamının veya bir kısmının kaydedilmesi ile oluşmaktadır. Ancak salt kişisel verilerin yurt dışı ortak tarafından bir kayıt sisteminde tutulması VERBİS kayıt yükümlülüğü meydana getirmemekte, yurt dışı ortağın bu verileri kendi amaçları doğrultusunda kullanması gerekmektedir.

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

05Eylül2019

VERBİS KAYIT ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ SÜRE UZATILDI

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 03/09/2019 tarihli ve 2019/265 sayılı kararına göre VERBİS (Veri sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu) 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Written by Selim Tankut Akdağ, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1 2 3 4  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x