Mevzuat

blog-banner

08Ekim2018

TÜRK PARASINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA HİZMET, İŞ VE İLGİLİ SÖZLEŞMELERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

Bildiğiniz üzere 13.09.2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararından sonra hangi sözleşmelerin döviz veya dövize endeksli düzenlebileceği konusunda tereddütler yaşanmaktaydı.

Özellikle yurt dışı bağlantısı olan iş birlikleri ve yurt dışı döviz ile ödemeleri olan firmaların  sağladıkları hizmet, danışmanlık sözleşmelerinin akibetinin netleşmesi beklenmekteydi.

Written by Selim Tankut Akdağ, Posted in Kambiyo Mevzuatı, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı

08Ekim2018

06.10.2018 'DE YAYIMLANAN TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA KANUNU HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ VE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Hazine Bakanlığının 17.09.2018 'de yapmış olduğu açıklamanın ardından kamuoyunca beklenen Tebliğ 6 Ekim 2018 CUMARTESİ günü yayımladı. İşverenlerin gerekli olan hallerde çalışan ile yapmış olduğu iş sözleşmelerini 13.10.2018 tarihine kadar Türk Lirasına dönüştürmesi gerekmektedir.

30557 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/51) kapsamında personel iş sözleşmeleri açısından dikkat çeken önemli başlıklar alttaki gibidir.

Written by Selim Tankut Akdağ, Posted in Kambiyo Mevzuatı, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı

08Ekim2018

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

(TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/51)

MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in mülga 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler

MADDE 8 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

(2) Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

(3) Türkiye’de yerleşik kişiler; yurt dışında ifa edilecekler dışında kalan, kendi aralarında akdedecekleri, iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

Posted in Kambiyo Mevzuatı, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı

05Ekim2018

SGK BORÇLARINA YENİ DÜZENLEME GETİRİLDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 18.09.2018 tarihinde yayımlanan 2012/27 sayılı Genelgede Değişiklik yapılmasını düzenleyen “2018/32 sayılı Genelge” ile, Kurum alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığının tespiti adına çözüm yolu getirilmiştir.

İlgili çözüm yoluna göre; SGK il müdürlükleri, işyeri dosyalarını ve sigortalıların borçlarını bundan sonraki süreçte düzenli aralıklarla tarayarak, incelemeye en eski borçtan başlamak üzere Kurum’a olan borçların tespitini yapacaktır. Zamanaşımını kesen ve durduran sebepleri araştırdıktan sonra eğer borçlar zamanaşımına uğramışsa, borçlulara Borç Bilgilendirme Formu gönderilecektir. Borçlulara yapılacak olan tebligatta borcun 15 gün içerisinde ödenmesi talep edilecektir. Tebligatla birlikte mükellef kendi rızasıyla ödeme yapmak isterse ilgili SGK müdürlükleri tarafından ödemeler kabul edilecektir.

Written by Selma Kıy, Posted in Sgk Kanunu

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x