Veri Sorumlusu Temsilcisi Outsource (Dış Kaynak) Hizmetleri

Şirket içi personel istihdam etmek yerine, bundan daha ölçeklenebilir bir yaklaşım sunuyoruz. Dış kaynaklı veri sorumlusu temsilcisi (DCR) hizmetimiz, işletme sahiplerinin şirket içi personelden ziyade kişisel veri koruma ihtiyaçları konusunda yetenekli ve tecrübeli profesyonellere erişmelerini sağlamaktadır.

Türkiye dışında yerleşik olup Türk vatandaşlarının kişisel verilerini toplayan veya işleyen organizasyonların yerel bir veri sorumlusu temsilcisi atamaları gerekmektedir. Bu temsilci, Türkiye'de mukim bir Türk vatandaşı ya da bir Türk tüzel kişi olmak zorundadır. Ülkemizdeki kişisel veri koruma mevzuatı, veri sorumlularının Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nu, veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerini gerekli kılmaktadır. Söz konusu temsilci, VERBİS başvurusunu tamamlamalıdır. Bu temsilci, sistem üzerinde kendisini irtibat kişisi olarak tanımlayabilir veya Türkiye'de mukim ve aynı zamanda Türk vatandaşlığına sahip farklı bir irtibat kişisi de atayabilir.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)

Veri Sorumluları Sicili

MADDE 16
 1. Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur.
 2. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.
 3. Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:
  • a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.
  • b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.
  • c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.
  • ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.
  • d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.
  • e) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.
  • f) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.
 4. Üçüncü fıkra uyarınca verilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler derhâl Başkanlığa bildirilir.
 5. Veri Sorumluları Siciline ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Bordro Outsource Hizmetleri

Deneyimli bordro uzmanları ve mali müşavirler ile bir araya gelen ekbimiz, TÜBİTAK destekli yazılımımız ve 30 yıllık tecrübemiz aracılığıyla, Türkiye’nin karmaşık bordro süreçlerini yönetmek için müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik benzersiz ve butik çözümler oluşturmaktadır. COTTGroup, sizlere yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye’nin her yerinde bordro ve insan kaynakları alanı ile alakalı global ve lokal şirketlerin ihtiyaç duyacağı hizmetleri sunmaktadır. Bizim çözümlerimiz sayesinde, küresel firmaların gereksinimleri en yüksek güven ve gizlilik yüksek gizlilik ve güvenlik standartları düzeyinde sunmaktayız.

Türkiye’deki bordro süreçleri Kurumlar Vergisi Yönetmeliği, Gelir Vergisi Kanunu, Borçlar Kanunu’nu kapsamakla beraber Avrupa Birliği uyum yasaları ve Kişisel Verilen Korunması Kanunu ile de etkileşimde olan kompleks yapıya sahiptir. Uzman ve güvenilir takımımız sayesinde, tüm bu süreçte ihtiyacınız olan her türlü yardımı sağlarken, insan kaynakları yönetiminizin bir parçası olarak size destek olmaya kendimizi adadık.

Tüm Türkiye genelinde sunduğumuz hizmetlerimizi tercih ettiğinizde, size aşağıdakiler sunmaktayız:

 • Çalışanlarınızın ve yöneticilerinizin bordro süreçleri ile uğraşmadan tamamen kendi işlerine odaklanmalarını sağlamaktayız.
 • Size tüm süreçlerinizi takip edecek bir bordro uzmanı ve danışmanlık ekibi sağlıyoruz. Bu kapsamda personelinizin yaşam döngüsü tek bir iletişim noktası ile butik olarak yönetilebilmektedir.
 • Bordro hizmetlerimiz ile ilgili tüm süreçlerimiz yüksek teknoloji ve kalite ile herhangi bir manuel işlem olmadan tamamlanmaktadır. Bu sayede sıfır hata ve üstün güvenlik temin etmekteyiz.
 • Türkiye'nin karmaşık bordro ve iş kanunu ve personel yönetimine dair mevzuatlar ile ilgili uyumluluk sağlamanız için çözümler öneriyoruz.
 • Kişisel verilerin korunması hakkında kanun kapsamında bordro verileriniz ile ilgili en üst seviyede koruma sağlıyoruz.
 • İnsan Kaynaklarında kişisel verilerin işlenmesi hakkında üst seviyede bilgi ve tecrübeye sahibiz.
 • Şirketimize yönlendirdiğiniz bordro verileriniz ve outsource ettiğiniz tüm süreçleriniz ile ilgili 2.000.000 USD’lik mali mesuliyet sigortası ile süreçlerinizi güvence altına alıyoruz.
 • Tüm süreçleriniz ve tarafımıza eyönlendirdiğiniz hassas datalar, Istanbul’da kendi data center’ımızda saklanmaktadır. Bu sayede size ayrı bir güvenlik katmanı sunmaktayız.
 • ISO 27001, ISO 10002 ve ISO 9001 yanında Türkiye'ye özel sertifikalara sahibiz.
 • Bordro süreçlerini sadece Türkiye’de bulunan Türk personellerinize değil, yabancı personellerinizin de yurtdışından yapılan bordro hesaplamarında uyumluluk sağlayarak size “shadow payroll” (gölge bordro) hizmeti sunmaktayız. Bu konuda ülkelere özgü yasal mevzuata da uygun işlemler yaparak herhangi bir cezai durumla karşılaşmamanız için ayrıca önemler alıyoruz.
 • Hizmetlerimizden yararlanarak sadece bordro süreçlerinizde değil, işyeri açılışı, SGK kayıtları, İşkur işlemleri ve benzeri diğer süreçlerinizde de size destek olmaktayız.
 • Grubumuza bağlı SMMM (mali müşavirlik) şirketimizı sayesinde yasalarla ve sürekli değişen mevzuatla uyumluluğunuzu sağlıyoruz. Bizimle işbirliğinde olan müşterilerimiz, hizmetlerimizden faydalandıkları takdirde, ayrıca bir danışmanlık hizmetine ihtiyaç duymazlar ve ek maliyetlee katlanmazlar.
 • Henüz Türkiye'de kayıtlı bir işletmesi olmayan firmalara farklı çözümler üreterek çalışanlarınızın bordrolarının hazırlanarak ücretlerinin ödenmesine yönelik çözümler sunuyoruz.
 • CottGroup® olarak amacımız, verimliliğinizi arttırmak ve işyükünüzü en hafife indirgemektir. İhtiyacınız olabilecek her türlü sorunun cevabını kendi Yardım portalımız olan “Cott Assistance Center” üzerinden müşteri temsilcinize yönlendirmenizi ve aynı gün içerisinde size cevap verilmesini takip eden müşteri memnuniyeti sistemini hayata geçirdik. Bu sayede tüm ihtiyaçlarınız aynı gün içerisinde cevaplanacak ve işyükünüz minimumda kalacaktır.

İşgücü Yönetimi

İş dünyası içerisinde günümüze kadar kadar geçen zamanda işgücü israfı bir organizasyon içerisindeki en büyük israf olarak değerlendirilmiştir. Buna karşılık, işgücü yönetimi hizmetleri artık doğru insanları doğru işlere yerleştirivermekten çok kollektif olarak üretken bir işgücünün oluşturulması ile ilgilidir.

CottGroup®'un İşgücü Yönetimi Çözümleri, üretkenlik ve verimlilik temel alınarak geliştirilmiştir. Ticari teşebbüsler için oluşturulan çözümlere, erişim kolaylığı, kullanım kolaylığı, esnek raporlama yapılabilmesini ve çalışma ortamında hız kazanabilmeyi sağlayabilmek için son teknoloji ürünlerinin kullanımı dahil edilmektedir.

Kurumlardaki kaynak planlama ve programlaması gibi iç aktivitelere destek olmanın yanında CottGroup® İşgücü Yönetimi Çözümleri işletmelere, İK, operasyon ve bilgi işlem arasındaki eksikliği, işgücünü optimize edip iş akışına hız verecek bir şekilde kapatmanın yöntemlerini sunmaktadır.

Uzmanlarımız, kurum yapısını anlamak ve ortaya çıkarılabilecek en iyi system hakkında bilgilendirici tavsiyelerde bulunmak için müşteriler ile birebir muhatap olurlar ve tüm ilgililer ile yapılan bir anlaşmanın akabinde en uygun çözüm işleme konulur. CottGroup® çözümleri müşteri ihtiyaçlarına tamamen uyarlanabilir niteliktedir.

CottGroup® tarafından sunulan çözümlerin bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Yetenek Yönetimi
 • Terfi Planlaması
 • Performans Yönetimi
 • Etkin Kaynak Planlaması
 • İş Programı Planlaması
 • İşgücü Takibi
 • Mesai ve İşe Katılım Takibi
 • Personel Self Servis Uygulaması

Profesyonel İşveren Hizmetleri

Birçok yerli ve yabancı kuruluş Profesyonel İşveren Örgütü Hizmetlerini kullanmayı tercih etmektedir çünkü bu sayede işveren olmanın sorumluluk paylaşımını bir aracı olarak görüp, pahalı İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinin idaresi ile uğraşmak zorunda kalmamaktadırlar.

Hizmetler, istihdam ilişkisinin düzenleyici yönü üzerinde sorumluluk almak isteyeceğimiz ve müşterilerimizin çalışanın günlük aktivitelerinin yönetimine yardımcı olabilecek istihdam ilişkisi kurmayı gerektirir.

Danışmanlık

Danışmanlık

Danışmanlarımız, farklı alanlardaki ihtiyaçlarınız için sizlere etkili bir yol haritası, takip edilecek adımlarla ilgili açık yönlendirmeler ve düzenli geribildirim sunmaktadır. Hukuki detayları nedeniyle kavranması oldukça güç olan mevzuat ve genel uygulamalar, danışmanlarımız tarafından sizlere sorunsuz bir şekilde aktarılır. Tüm aşamalarda gerçekleştirilen geri bildirimlerle süreci takip etmeniz sağlanır. Danışmanlarımızın uluslararası yasal ve mali konular ile Türkiye'deki yerel uygulamalar hakkında kayda değer tecrübeleri bulunmaktadır.

Devamı
Dış Kaynak

Dış Kaynak

CottGroup® danışmanları, her sektörden şirkete, Türkiye operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olabilecek; bordro, muhasebe, vergi ve yönetim konularında pratik çözümler ve hizmetler sunmaktadır. Danışmanlarımız, uzun yıllara dayanan tecrübeleri, geniş bir müşteri portföyüne hizmet verme alışkanlıkları ile insan, teknoloji ve süreçlerin dengeli kullanımındaki uzmanlıkları sayesinde dış kaynak kullanım ihtiyaçlarınızı birer başarı öyküsüne dönüştürürler.

Devamı
Teknoloji

Teknoloji

Online (SaaS) çözümlerimiz şirketlerin iş süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede müşterilerimiz, kağıt, zaman ve paradan tasarruf ederek verimliliklerini arttırmaktadırlar. Çözümlerimizin temel faydaları; kurulumun son derece kolay olması, hızlı çalışılabilmesi, düşük maliyetli olması, uzun bir kullanıcı eğitimi gerektirmemesi ve herhangi bir noktadan 7 gün 24 saat erişilebilir olmasıdır.

Devamı
Eğitim

Eğitim

CottGroup®, yüksek kaliteli, iş kanunu, bordro uzmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği, işletme eğitimleri sunmaktaki uzmanlığının yanı sıra; işiniz ile ilgili gereken diğer eğitimleri de tespit edebilen ve bu eğitimleri tasarlayıp gerçekleştirebilen uzman bir eğitim kadrosuna sahiptir. Online ve canlı eğitimlerimiz en çağdaş tekniklerle hazırlanmıştır. Geniş eğitim kataloğumuz ve uyguladığımız eğitim yönetim sistemi ile bireysel ve kurumsal gelişime katkıda bulunuyoruz.

Devamı
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x