Open menu

CottGroup®, COVID-19 Sürecinde Nasıl Hareket Ediyor?

Hızla yayılan Covid-19 Koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına alarak, sağlığımızı koruyabilmek için hepimizi ileri seviyede önlemler almaya sevk etti. CottGroup® olarak önceliğimiz, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak ve hizmet kalitemizden taviz vermeden iş sürekliliğini sağlamaktır.

Bu kapsamda, iş sürekliliği ve salgın hastalıklarla mücadeleye ilişkin planlarımızı devreye alarak operasyonlarımızı 17/03/2020 itibariyle bir sonraki duyuruya kadar uzaktan yürütmekteyiz. Türkiye genelinde, Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilimsel Danışma Kurulu (Bilim Kurulu) ’nun önerileri doğrultusunda, normalleşme sürecinde izlenmesi gereken adımları da eş zamanlı olarak takip etmekteyiz. İş sürekliliği planlarımız; global standartlar, yüksek teknolojik uygulamalar ve deneyimli ekiplerin yardımı ile tüm kaynakların tahsis edilmesi doğrultusunda yapılandırılmıştır.

Teknolojik altyapımız, güvenlik ve gizlilik alanındaki önlemlerimiz ve test edilmiş iş sürekliliği planlarımız sayesinde, uzaktan çalışma düzenine geçiş esnasında herhangi bir risk ile karşılaşmadan, operasyonlarımızı üstün hizmet kalitesi ile yönetebilmekteyiz.

Aşağıda, organizasyonumuzun salgın nedeniyle uygulamaya konulan uzaktan çalışma sürecinde operasyonlarını nasıl yapılandırdığını detaylı olarak bulabilirsiniz.

  • Çalışanlara, kişisel düzeyde alınacak önleyici tedbirler de dahil olmak üzere virüs eğitimi verilmiştir. Kişisel olarak almaları gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
  • Uzaktan çalışmaya geçiş öncesinde, tüm çalışanlara koruyucu önlem olarak fiziksel ekipman (örn. Maske, eldiven, dezenfektan) dağıtılmıştır.
  • Ofislerimizin giriş alanlarına ve görünür ortak alanlara farkındalık sağlama ve bilinçlendirme amacıyla Covid-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılmıştır.
  • Ofislerimize girenlerin, ilk başta ateş ölçümleri yapılmaktadır.
  • Ofislerimize, çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin kullanması için giriş kapılarına ve ortak alanlara el dezenfektanları yerleştirilmiş ve genel dezenfeksiyon ya